Page 10

KRACHT18_DEF_LOS

te hebben om ze te begrijpen, zoalsde Brief over het geluk vanepicu- rus, eengriekse filosoof uit de vierde eeuw voor Christus.epicurus pleitte voor een beheerste vorm van levensgenieten in het gezel- schap van vrienden, en voor het koesteren van medeleven, in alle betekenissen. Maar je hebt ook Seneca, deromeinse filosoof uit de school van de stoïcijnen.hij heeft een meer individueel filoso- fisch trainingsprogramma bedacht dat helpt om niet van streek te raken door onheilspellende berichten van buitenaf, zoals van artsen die melden dat je ongeneeslijk ziek bent.“ ik vermoed dat het voor jou moeilijker is om je blijheid te temperen dan om niet te somber te worden. “dat is zo. Maar ik heb mijn angst ook niet volledig onder con- trole. In het ziekenhuis heb ik regelmatig aan een infuus gelegen, maar ik plaste te weinig dus het vocht hoopte zich op, en daar werd ik erg kortademig van.de eerste keer kreeg ik een plaspil en die hielp direct.de tweede keer vroeg ik dus om zo’n pil, maar ik kreeg er geen, omdat ze slecht zijn voor de nieren.dat heeft mij een totale paniekaanval bezorgd, ik kreeg schrikbeelden over de manier waarop ik vermoedelijk dood zou gaan. Ik heb midden in de nacht het hele ziekenhuis bij elkaar geschreeuwd, terwijl ik toch meestal een modelpatiënt ben.” Kan de filosofie je ook leren om de dood te accepteren? “wat de filosofie mij in elk geval geleerd heeft, is dat het niet veel zin heeft om na te denken over wat er na de dood is.we kun- nen daar op geen enkele manier kennis over verzamelen. Zoals epicurus het zegt: ‘als ik er ben is de dood er niet, “Ik heb midden en als de dood er is, ben ik er niet.’ Beter is het in de nacht het om je mentale energie hele ziekenhuis te besteden aan hoe je nu in het leven staat, bij elkaar geschreeuwd” en wat jouw dood voor gevolgen heeft voor je geliefden.dat betekent enerzijds je ogen niet sluiten voor de feiten, het beest in de bek kijken en anderzijds jezelf behoeden voor treurnis, door stil te staan bij al het mooie Biografie Dat klinkt bijna bovenmenselijk verstandig en rationeel.wat je met anderen beleefd hebt.” “het is heus niet altijd makkelijk. Je krijgt het niet cadeau.dat René Gude werd op 2 maart 1957 geboren in Indonesië. Hij geldt sowieso voor de filosofie: het is werken geblazen.de ver- studeerde filosofie en heeft zich altijd ingezet voor een gro- leiding is groot om, als het een hele tijd goed gaat, het niet meer tere bekendheid van zijn vakgebied onder niet-filosofen. In over die kanker te hebben. Maar wil je niet overvallen worden 1994 werd hij hoofdredacteur en uitgever van het tijdschrift door de gebeurtenissen, dan moet je elkaar in staat van paraat- Filosofie Magazine. Sinds 2002 is hij directeur van de heid houden.en dus neem ik geregeld met mijn vrouw en zoons Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (ISVW, mijn situatie door.dan leggen we de feiten op tafel, bijvoorbeeld www.isvw.nl), een soort volkshogeschool voor (praktische) dat ik mijn kleinkinderen waarschijnlijk niet zie opgroeien.door filosofie, waar je ook een tweetal beroepsopleidingen kunt volgen. In 2010 verscheen van Gude Geschiedenis van de veel te praten met elkaar kun je bereiken dat je met de nodige filosofie, een cd-box met luistercolleges, bedoeld als ken- gemoedsrust aan dat soort gegevenheden kunt wennen.” nismaking met de filosofie. Het bijbehorende boek,Kleine geschiedenis van de filosofie, schreef hij samen met Daan is, als je er maar hard genoeg voor werkt, die gemoedsrust Roovers, huidig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. voor iedereen weggelegd? Vanwege zijn ziekte heeft René Gude besloten om zijn “Ik denk het wel. Cruciaal is dat je jezelf overhaalt om van de we- functie als directeur van de ISVW in 2013 neer te leggen. reld te houden.als je de schoonheid ziet van de breekbare men- Wel wil hij blijven schrijven en doceren over filosofie. Hij is selijke soort, van bouwkunst, sport, staatsrecht, gastronomie en getrouwd met Babs van den Bergh (ook filosoof) en heeft al die andere manieren die we verzonnen hebben om ons biologi- twee zoons, Tibo (28) en Jink (29). sche repertoire te verfijnen, dan pas kun je je eigen bijdrage, hoe klein ook, naar waarde schatten.en dan is het een grote troost dat alles doorgaat als jij er niet meer bent.” 10


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above