Page 11

KRACHT18_DEF_LOS

de stelling “We gaan te lang door met behandelen” Uit recent onderzoek* onder artsen blijkt dat het merendeel vindt dat de patiënt in de laatste levensfase lang, soms te lang wordt behandeld. Is doorbehandelen de norm geworden?tekst Elke van Riel Marcel Levi Paul Dijkstra Hans Gelderblom Hans van Delden Voorzitter Raad van Bestuur Leukemiepatiënt en Hoogleraar interne genees- Hoogleraar medische ethiek AMC, decaan en internist voorzitter Stichting kunde (experimentele onco- aan het UMC Utrecht, divisie Contactgroep Leukemie logische farmacotherapie) en Julius Centrum voor Gezond- voorzitter van de Nederlandse heidswetenschappen en Vereniging voor Medische eerstelijns Geneeskunde Oncologie (NVMO) “Binnen de oncologie zijn er “nee, ik heb niet het idee dat “In curatieve behandelingen ga “Ja, zeg ik in eerste instantie behandelingen die leiden tot artsen te lang doorbehande- je voor de hoofdprijs: overle- intuïtief als ik de stelling lees. een verlenging van het leven len, althans niet voor leuke- ven.als er een redelijke winst Maar dat ligt niet alleen maar met enkele weken of maan- mie.wij krijgen als patiënten- te behalen is, accepteer je wat aan de artsen. Uit een recent den.de prijs die mensen daar- vereniging nauwelijks vragen meer bijwerkingen.natuurlijk proefschrift van Marijke Kars voor betalen is soms te hoog. van mensen die twijfelen over zitten daar grenzen aan qua van het UMC Utrecht blijkt Patiënten moeten regelmatig een behandeling, of achteraf bijwerkingen en kosten.het dat ouders van kinderen naar het ziekenhuis en krijgen zeggen dat ze zichzelf een budget van het ziekenhuis met kanker die doodgaan, dikwijls complicaties. Is het behandeling liever hadden kan dan soms de limiterende totaal niet openstaan voor dat waard? Ik zie ook mensen bespaard. Maar dat kan ook factor zijn waarmee je als arts de gedachte dat je al in een die de laatste maanden liever komen doordat mensen dan al rekening houdt.ook speelt vroeg stadium palliatieve zorg doorbrengen met familie en terminaal zijn. de leeftijd van de patiënt een kunt gaan verlenen. Patiënten vrienden. ik vraag me af of ik ervaar de artsen als ui- rol.Slechts een enkele keer willen zich vastgrijpen aan een dokters in alle gevallen goed terst betrokken en ga ervan zie ik patiënten van wie ik laatste strohalm en denken: kunnen uitleggen welke uit dat een arts geen ander denk: had dit nou allemaal als er 3 procent kans is dat een consequenties de behan- belang heeft dan het mijne. wel gemoeten?als oncolo- behandeling tot genezing delingen hebben voor de Zelf heb ik sinds acht jaar gen overleggen we onderling leidt, zou ik zomaar bij dat kwaliteit van leven. als ik leukemie en ik heb nu twee en kijken we steeds wat de kleine percentage kunnen sommige patiënten zie, denk keer een chemokuur gehad. meerwaarde van een behan- horen. Veel mensen hebben ik: wisten ze dat dit de gevol- als de behandeling aanslaat, deling is.daarbij gaan we uit er moeite mee te accepteren gen zouden zijn? als arts ga je is het grootste probleem vanevidence basedonderzoek. dat het leven eindig is.daar tot het uiterste, dat verwacht vermoeidheid. Veel leukemie- we werken metshared decision moet een arts een patiënt een patiënt ook van je. Maar behandelingen vinden plaats making, waarbij de arts samen goed in begeleiden.ook het er is ergens een kantelpunt, in de vorm van klinische trials. met de patiënt een beslissing woordje ‘te’ in de stelling vind waarbij het middel erger is dan Mensen stappen daar positief neemt.als arts leg je goed uit ik problematisch.want wat is de kwaal.dan is het uiterste in, want blijkbaar is er uitzicht wat de winst en lasten kunnen je ijkpunt als arts?dat heb je niet meer het beste.wat mee- op iets wat werkt.en als je er zijn van aanvullende chemo, niet. Vaak zie je pas achteraf speelt, is dat de financiering zelf niet van profiteert, help je zoals langetermijnschade aan dat het te lang was.” van de zorg doorbehandelen in elk geval de wetenschap ver- het hart. Mijn ervaring is dat aanmoedigt: behandelingen der.wij zijn erg gelukkig dat de patiënten vaak verder wil- twitter mee: @kwf_nl #krachtstelling worden wel vergoed, maar een de overlevingskansen steeds len gaan dan de artsen.” soms moeilijk gesprek over het groter worden. Voor de meeste nut van een behandeling niet. leukemiesoorten is er inmid- *726artsen reageerden op de onderzoeksenquête van medisch con- dat is een van de redenen dat dels een hele medicijnkast aan tact en knmg (koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunst) http://medischcontact.artsennet.nl dat laatste te weinig gebeurt.” mogelijkheden.” kracht #18/2012pagina11


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above