Page 13

KRACHT18_DEF_LOS

De huisarts Folkert Hoekstra werkt al 22 jaar als huisarts in hen suf maakt en ze helder aan de hemelpoort wil- Amsterdamnieuw-West. 70 procent van zijn pa- len verschijnen.ook het stoppen van de behandeling tiënten is van niet-westerse komaf. roept heftige emoties op.laatst had ik een Marok- “door de begeleiding van allochtone patiënten ben kaanse patiënt met uitgezaaide prostaatkanker.hij ik zelf anders gaan denken over de ‘nederlandse’ lag op sterven, maar zijn familie wilde per se naar het werkwijze van artsen.de directe, open benadering ziekenhuis voor een infuus.wat ik dan doe? Zeggen van ons werkt vaak niet.wij vinden dat iemand recht hoe geweldig het is om te zien hoeveel ze van hun va- heeft op alle informatie, maar je kunt ook denken: der houden, dat ze duidelijk het allerbeste voor hem ‘wordt iemand daar nou echt beter van?’. In veel niet- willen.om vervolgens duidelijk te maken dat hij er westerse culturen vinden ze het wreed om iemand te niks mee opschiet als hij tijdens zijn laatste momen- vertellen dat hij ongeneeslijk ziek is, want dan ont- ten nog in een ambulance naar het ziekenhuis moet. neem je alle hoop.dat los ik op door bijvoorbeeld te dat werkte.door de tijd te nemen om vertrouwen te zeggen dat kanker een ernstige ziekte is, maar dat ik winnen, lukt het meestal om met de familie op één er alles aan doe om zo goed mogelijk te helpen.op die lijn te komen. In wezen verschilt dat natuurlijk niet manier lieg ik niet, maar kom ik wel tegemoet aan de met de benadering van autochtone patiënten, alleen wensen van de familie.en de patiënt weet vaak wel kost het soms wat meer tijd.” hoe het zit, zonder dat ik het hardop zeg. er zijn meer verschillen met autochtonenederlan- “Onze open benadering ders. Zo is pijnbestrijding een heikel punt, omdat werkt vaak niet” sommige allochtone patiënten bang zijn dat morfine Tahani Mohammed Elhag (33) en Malika Boulahoual (34) De Marokkaanse Malika Boulahoual (moeder van drie kinde- ter plan: “allah doet wat goed is voor ons.het is een beproeving, ren van 17, 13 en 10) en de Soedanese Tahani Mohammedelhag daarom is het zo belangrijk om te blijven vechten. In de islam heb- leerden elkaar kennen via Mammarosa, een stichting die zich ben we een gezegde: ‘alleenallah kiest wanneer een blaadje van de inzet voor allochtone vrouwen met borstkanker. Malika mist boom valt’.”lachend: “Mijn blaadje is misschien wel verdord straks, haar rechterborst, ze is sinds twee jaar klaar met de behan- maar hopelijk blijft het toch hangen.” deling. Tahani liet haar linkerborst verwijderen en heeft nog Tahani maakt er een grapje over, maar de persoonlijke consequen- anderhalf jaar hormoontherapie voor de boeg. ties van de hormoonbehandeling zijn enorm: ze is vervroegd in de Malika entahani knokken ieder op hun eigen manier voor hun overgang en kan waarschijnlijk geen kinderen meer krijgen.na toekomst.wat ze gemeen hebben?hun religie, borstkanker, maar een eerdere miskraam en een doodgeboren kindje na een zwan- ook humor en optimisme. Beiden ontdekten in hun eigen slaapka- gerschap van zes maanden, betekent dat een kinderloos leven. “In mer een knobbel in hun borst, Malika nota bene na een voorlich- onze cultuur is het krijgen van kinderen héél belangrijk.daarom ting over borstkanker.nu geven ze zelf voorlichting aan allochtone zei ik tegen mijn man: ‘ga maar weg, zoek een vrouw die nog wel vrouwen, om het belang van zelfonderzoek en deelname aan het kinderen kan krijgen’. Maar hij wilde blijven, daar ben ik blij om.” bevolkingsonderzoek te benadrukken. ook Malika was opgelucht dat haar man bij haar bleef.de angst Malika: “Veel allochtonen denken dat kanker iets is van westerse onder islamitische vrouwen dat hun man hen zal verlaten als ze mensen, die varkensvlees eten, roken en alcohol drinken.als ik ver- kanker krijgen is groot.helemaal als het betekent dat ze door de tel dat ik borstkanker heb gekregen, komt het ineens dichtbij.oók behandeling geen kinderen meer kunnen krijgen. een moslim kan het krijgen.daar schrikken ze dan enorm van, het Malika: “Mijn man zei: ‘liever je borst weg, dan jij weg.we hebben is ineens geen ver-van-mijn-bed-show meer.” al drie kinderen, dus we hebben je borsten ook niet meer nodig’.” Tahani: “In Soedan praten ze niet over kanker.nooit.het kan ge- beuren dat iemand begraven wordt en dat niemand weet dat die Tahani: persoon kanker had.als iemand iets voelt, hoopt hij dat het vanzelf “In Soedan praten ze dat de arts zei dat ik kanker had, belde ik als eerste mijn vader.die niet over kanker. Nooit”-anf hij slikt kruiden en gaat naar een gebedsgenezer.oover gaat. was eerst tien minuten stil, toen vroeg hij wat voor kanker het was. toen ik ‘borstkanker’ zei, was hij een beetje opgelucht. ‘daar kun je van genezen, ik ga voor je bidden’, zei hij.we mailen en skypen Malika: elke dag.” “Veel allochtonen denken Ze verschillen echter in de beleving: waar Malika niet gelooft dat dat kanker iets is vaneligie speelt een belangrijke rol in het leven van de twee vrouwen. r westerse mensen” god iets te maken heeft met haar kanker (“Ik heb gewoon domme pech”), denkttahani wel dat haar ziekte onderdeel is van een gro- kracht #18/2012pagina13


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above