Page 16

KRACHT18_DEF_LOS

Goli: “Veel mannen Goli Abdurahman (45) verlaten hun vrouw als ze De Koerdische Goli Abdurahman uitirak gaf als verpleegkundige voorlichting over kan- onvruchtbaar wordt” ker, toen ze zelf borstkanker kreeg. Ze schreef een boek en ging zich inzetten voor vrouwen met borstkanker in haar geboortestreek. het leven vangoliabdurahman gaat het voor- stellingsvermogen bijna te boven. Ze werd als meisje besneden, overleefde als Koerdische in Irak de bombardementen van Saddamhoessein en werd uitgehuwelijkt. In 2006 vluchtte ze met haar man naarnederland, waar ze als verpleeg- kundige voorlichting ging geven over kanker. toen kreeg ze zelf kanker en verloor een borst. haar zus Besi was eerder overleden aan pancre- askanker en mede daarom durfdegoli het hun moeder niet te vertellen.toen ze door chemo- therapie kaal werd, ging ze een hoofddoek dra- gen. Ze durfde haar kale hoofd niet aan haar man te laten zien. “haar is immers het sieraad van de vrouw.”dat hij bij haar bleef, noemt ze ‘bijzonder’. “Veel mannen verlaten hun vrouw als ze door de behandeling onvruchtbaar wordt of geen zin meer heeft in seks.dan trouwen ze een andere vrouw die wel ‘compleet’ is.” dat allochtone vrouwen door angst en schaamte niet snel naar de dokter gaan of preventief onder- zoek laten doen: daaraan wilgoli iets veranderen. Ze geeft voorlichting en vertelt allochtone vrou- wen over het belang van preventief onderzoek. goli abdurahman Sinds ze zelf haar borst verloor, doet ze dat met nóg meer overtuiging en energie. “eerst moeten we vrouwen helpen, voorlichten en overtuigen van het belang van preventie.daarna kunnen we Informatievoorziening via samen aan de mannen werken.” KWF Kankerbestrijding goli doet meer, véél meer. Ze vroeg journalist Karinwesselink haar levensverhaal op te schrij- in de periode 2010-2012 heeft KWF ven.het resulteerde in het boek21 Stralen. Ze is be- Kankerbestrijding stappen gezet om stuurslid van de stichtingallochtonen & Kanker allochtonen beter van informatie en was de eerste vrouw die zich, samen met haar te voorzien. Onder meer door het man, op een Koerdische zender liet interviewen aanbieden van folders, zoals de folder over kanker. Inmiddels heeft de overheid in Irak ‘Wat is kanker? ’ en door het trainen het door haar opgerichte Pena Center erkend; ‘wat is kanker’opxpertgroeppublieksbrochuredebesteleedvan zorgconsulenten. allochtonen en kanker bracht begin 2012 www.kwfkanker de enige stichting voor kankerpatiënten in haar bestrijding.nl/F waarin onderween advies uit aan K geboortestreek. ‘Pena’ betekent bescherming, bestellen meer staat dat de organisatie in de be- bijvoorbeeld doorallah. -rapportsckhetleesleidsperiode 2014-2018 interculturalisatie vrouwen ook van borstprotheses die ze vanne- allochtonen zich kunnen herkennen in de bestrijding.nl/sckwww.kwfkankerstructureel opneemt in het beleid en dat op:kankerenallochtonenok daar geeft ze voorlichting, maar ze voorziet o derlandse ziekenhuizen krijgt. “onze vrouwen in organisatie en de reguliere en specifieke Irak zijn er dolblij mee, vaak hebben ze tranen in activiteiten en producten.de concrete stichting mammarosa richtwww.mammarosa.nl hun ogen.anders zijn ze aangewezen op een sok uitkomst van het advies zal de komende zich op allochtone vrouwen met rijst.” jaren blijken. Innederland is 21 procent en borstkanker. van de bevolking allochtoon: dat wil zeg- www.pharos.nl gen dat tenminste een vader of moeder in landelijk kenniscentrum naar het pena center in irak.bestellen via www. buitenland is geboren (Bron: CBS, 2011). telingen en gezondheid. -vluchopzichrichtpharosgaatopbrengstdevanhelftde, € 21,00.stralen1 2 penacenter.com, www.karinwesselink.nl 16


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above