Page 17

KRACHT18_DEF_LOS

lichaam en geest “Alles had ik willen aangrijpen, maar ik stond met lege handen” tekst Esther Smid fotografie Janssen Fotografie Carin van der Heijden (41): “in oktober 2011 had ik last van na de diagnose kreeg ik haast om dingen voor mijn kinderen te ernstige rugklachten: ik kon nauwelijks lopen.ik dacht aan regelen en herinneringen voor ze achter te laten.wat had ik ze een hernia en kreeg een MRi-scan. Toen bleek dat ik kanker graag groot zien worden.helaas moet ik die wens loslaten en dat had, uitgezaaid door mijn hele lichaam.een enorme klap, is vreselijk verdrietig. Binnen dit slechte scenario ben ik toch rede- hier had ik natuurlijk geen rekening mee gehouden. lijk gerust dat het goed komt met ze. Mijn man is een zorgzame Ik wist dat je met uitzaaiingen nauwelijks kans hebt op herstel, vader en we hebben een warme familie.hopelijk hebben onze maar ik hoopte op levensverlengende behandelingen. helaas kinderen wat van onze veerkracht. Ik vind dat je verantwoordelijk konden de artsen niet vaststellen om welke soort kanker het bent voor je eigen leven, wat er ook gebeurt. Je bent het aan jezelf ging. Borstkanker, darmkanker, schildklierkanker, botkanker: al- verplicht om er hoe dan ook wat van te maken. les werd uitgesloten. Zo viel stapje voor stapje onze hoop weg. het heeft geen zin om boos te zijn of iets of iemand de schuld te de diagnose luidde: primaire tumor onvindbaar. alle behande- geven.Mijn man, mijn familie en ik hebben de website www.tu- lingen had ik willen aangrijpen, maar ik stond met lege handen: moronbekend.nl opgezet, omdat ik nauwelijks informatie of er- mijn proces stopte bij de diagnosefase. Ik kreeg de kans niet om varingsverhalen kon vinden. Ik hoop dat de website toekomstige te vechten. Inmiddels heb ik me erbij neergelegd.de kanker is zo patiënten tot steun kan zijn.” agressief, er is geen houden aan. Ik heb verschillende breuken en op twee plaatsen een dreigende dwarslaesie.het is een kwestie van weken.dat is moeilijk te bevatten, vooral voor mijn kinderen. Carin overleed op 24 mei 2012. jaarlijks wordt deze diagnose zo’n 2000keer gesteld.weinig in vergelijking met bijvoorbeeld borstkanker (12.000),maar net zoveel als de diagnose nierkanker.www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker onder ‘wat is kanker’, ‘uitzaaiingen’,bij ‘vaststellen van uitzaaiingen’ kracht #18/2012pagina17


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above