Page 19

KRACHT18_DEF_LOS

Hoe ben je als onderzoeker bij hetnKi terecht gekomen? hartschade na behandeling door bestraling of chemotherapie? “In mijn studententijd bestond de studierichtingepidemiolo- om daar achter te komen, verzamelen en onderzoeken we ge- gie nog niet. Mijn interesse voor het vak werd gewekt tijdens gevens van 7.500 patiënten die sinds 1965 zijn behandeld voor mijn studiehumane Voeding aan delandbouwuniversiteit hl.we vergelijken de genen van duizend patiënten die wèl last wageningen.na die studie begon ik in 1981 bij hetnederlands hebben gekregen met evenveel patiënten die geen last hebben Kankerinstituut (nKI) als hoofd van de afdeling Medischere- gekregen.” gistratie.het opzetten van een nieuwe afdelingepidemiologie was één van mijn taken. Ik kreeg die baan op mijn 25e.dat is Zijn er al interessante resultaten? nu compleet ondenkbaar, want ik was nog niet gepromoveerd. “we hebben recent ontdekt dat patiënten meer dan dertig jaar Met veel enthousiasme en energie is het gelukt.” na de behandeling vanhodgkin-lymfoom een klein verhoogd risico hebben op het krijgen van nieuwe maag-darmtumoren, Waarnaar doe je onderzoek? zowel na bestraling als na behandeling met het veelgebruikte “Ik heb twee grote onderzoeksinteresses.de ene is de invloed medicijn Procarbazine.” van de pil op het ontstaan van borstkanker. Ik raakte erin geïn- teresseerd toen ik na mijn aanstelling bij hetnKI een jaar naar Wat heeft een patiënt aan dit onderzoek? amerika ging voor onderzoek. Bij terugkomst innederland “enerzijds maken we een gedetailleerd voorspelmodel waar- heb ik een project ingediend bij KwF Kankerbestrijding waarin mee we nieuwe patiënten behandeling op maat kunnen aan- ik de relatie tussen de pil en borstkanker kon onderzoeken. Ik bieden.nieuw aan dit model is dat we rekening houden met vergeet nooit het moment dat ik hoorde dat het voorstel was de kans op genezing én met de kans op langetermijneffecten. goedgekeurd; tegen die vreugde kan weinig anders op.toen anderzijds kunnen we met de nieuwe kennis betere nazorg ook andere projecten werden goedgekeurd begon het echt te en follow-up verzorgen aan patiënten die in het verleden zijn lopen.” behandeld.” en wat is de andere grote onderzoeksinteresse? Zijn er op korte termijn nog interessante ontwikkelingen “die ontstond toen oud-collegareinier Somers mij een doos te verwachten? liet zien die bijna uit zijn voegen barstte.de doos bevatte “we willen samen met verschillende ziekenhuizen poliklinie- twintig dikke dossiers van patiënten die genezen waren van ken gaan opzetten voor ex-kankerpatiënten, geïnspireerd hodgkin-lymfoom (hl), maar die later leukemie of een long- door Cancer Survivors Centre in het buitenland.daar gaan tumor hadden gekregen.dit was zo schokkend en boeiend we patiënten informeren over langetermijneffecten van de dat we wilden onderzoeken hoe dat nu kwam.hoeveel én behandelingen en adviseren over screening, om complicaties welke patiënten die voorhl zijn behandeld krijgen later deze zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen.we hopen (gevaarlijke) complicaties?en waardoor komt dat precies? binnen twee jaar de eerste ex-hodgkinpatiënten te kunnen Inmiddels kijken we ook naar langetermijneffecten van de uitnodigen voor een bezoek aan een van de poli’s.” behandeling van andere kankersoorten, zoals zaadbalkanker of borstkanker.” het is bekend dat de behandeling van kanker zelf,de kans op kanker met een zeer klein percentage kan verhogen.zo kan een in 2010 ontving je hiervoor de Koningin Wilhelmina Onder- bestralingsbehandeling bij minder dan 1%van de patiënten een tweede tumor veroorzaken.die openbaart zich meestal pas na zoeksprijs van KWF van twee miljoen euro. Wat betekent zo'n 10 tot 30 jaar.onderzoekers houden zich meer en meer bezig deze prijs voor je? met het voorkómen van deze ‘bijeffecten’. “het is een grote erkenning voor ons werk.daarnaast kunnen meer over late effecten na hl:www.beternahodgkin.nl we meer vraagstukken tegelijkertijd onderzoeken. Zoals: www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker hebben sommigehl-patiënten een genetische aanleg die hen onder ‘soorten kanker’onder ‘hodgkin-lymfoon’ gevoeliger maakt voor het ontstaan van nieuwe tumoren of www.kwfkankerbestrijding.nl/onderzoek 2010 2010 2011 robbert dijkgraaf hodgkin-congres ride for the roses president van de koninklijke nederlandse in keulen met radio-therapeut “mijn team reed mee onder de naam de leeuwen akademie van wetenschappen (knaw) berthe aleman en een aantal van floor.de besteding van de opbrengst is reikt de kwo-prijs uit medewerkers van de afdeling gekoppeld aan de jaarlijkse kwo-prijs” kracht #18/2012pagina19


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above