Page 22

KRACHT18_DEF_LOS

Marcel ten Wolde, bewegingsagoog/psychomotorisch therapeut bij het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord: “Iedere patiënt komt hier binnen met min of meer dezelfde hulpvraag: ‘hoe zorg ik ervoor dat ik meer kan?’door mid- del van een traject van ongeveer twaalf weken werken deel- nemers aan hun lichamelijke en geestelijke conditie.we focussen op drie onderdelen: conditie- en spierkrachttrai- ning, therapie en revalidatieprogrammaherstel&Balans. daarmee is oncologierevalidatie breder dan gewone reva- lidatie: we bieden niet alleen hulp bij lichamelijk herstel, maar geven ook antwoorden op vragen over terugkeer naar de werkplek en helpen bij psychische problemen. Bij het onderdeel therapie onderzoeken we bijvoorbeeld waarom een deelnemer activiteiten doet die op dat mo- ment te hoog gegrepen zijn. Vaak zitten mensen vast in een bepaald denkpatroon: ‘hoe meer ik doe en hoe harder ik train, hoe beter ik word’.acceptatie dat je je energie vanaf nu anders moet gaan gebruiken en zelfs bepaalde dingen niet meer kunt doen, is een belangrijk doel op zich.we zien tot nu toe alleen maar goede resultaten van deze vorm van revalidatie. Momenteel onderzoeken we of het een idee is om oncologierevalidatie al tijdens de behandeling te gaan aanbieden.wat ons betreft wordt oncologierevalidatie in elk geval landelijk een vast onderdeel van de (na)behande- ling, net als hartrevalidatie.” Medisch oncoloog Annemiek Walenkamp en arts- onderzoeker Niek Westerink van UMCG: “Meerdere recente studies tonen aan dat bewegen belang- rijk is voor kankerpatiënten; ze ervaren minder gevolgen van de behandeling en bewegen zou zelfs de overleving verbeteren. Maar omdat deze onderzoeken zijn uitgevoerd bij een kleine en relatief fitte groep patiënten, is het ondui- delijk of de uitkomst ook voor andere groepen geldt. Met deze nieuwe studie hopen we te kunnen bewijzen dat het volgen van een individueel trainingsprogramma tíjdens de chemotherapie beter is dan het volgen van een programma erná.dan kan zo’n programma in de toekomst ingezet wor- den om de langetermijnschade van kankerbehandelingen voor kankerpatiënten te reduceren.we hopen in septem- ber 2012 het onderzoek concreet te starten.” 22


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above