Page 26

KRACHT18_DEF_LOS

interview HET GROTE NIETS Tekenares Judith Vanistendael maakte eengraphic novelover kanker. Honderden zorgvuldig gestileerde aquareltekeningen vertellen het verhaal vandavid, zijn dochter en zijn vrouw, die elk op hun eigen manier met zijn ziekte omgaan.tekst Resi Lankester beeld Jeroen Scheelings Nneger besloot ze: geen autobio- te vertellen hadvanistendael een onder-m het verhaal over niet-communicerenPoëtische draaio-anisvDe maagd en dea het succes van Judithtendaels debuut grafische boeken meer. Al die interviews werp nodig waarover werd gezwegen. die daarna je privéleven overhoop ha- “ik had een andere ziekte of aandoening len: nee.toch isToen David zijn stem ver- kunnen nemen, maar kanker ken ik van loor sterk gebaseerd op ervaringen met heel dichtbij. Geen keelkanker, overi- kanker in haar zeer naaste omgeving. “Ja gens, zoals in het boek. Maar voor dit natuurlijk”, zegt debelgische bijna ver- verhaal was het de ideale kankersoort, ontwaardigd. “Zomaar over kanker gaan hoe cynisch dat ook klinkt. Met mijn ver- schrijven, dat kan niet.” Wat er precies is haal in het hoofd ben ik naar een onco- gebeurd in haar omgeving, daarop wil loog gegaan voor advies.ik zei: ‘ik maak ze om privéredenen niet te diep ingaan. een boek over stilte en ik heb een kanker- Drie mensen in haar familie kregen kan- soort nodig waaraan de hoofdpersoon ker en één daarvan is nu nog in leven. na een jaar sterft.’ De oncoloog, Gilbert Wat haar opviel bij de meeste mensen: Chaintrain van het Sintpieterziekenhuis praten over wat er in je omgaat als je inbrussel, wist het meteen: larynxkan- heel ziek bent of doodgaat, bleek moei- ker. Hij tekende voor me hoe die kanker- lijk. “Het lijkt wel alsof dat in onzebelgi- soort eruit ziet – met precies die tekening sche cultuur zit: spreken is zilver, zwij- begint het boek. De oncoloog gaf me nog gen is goud.ik heb geleerd dat dat écht iets: de titel van mijn boek. Want hij zei Biografie even open. Maar als je alles voor jezelf stilte, waarom geven we David dan nietmeteen: ‘Als je het wil laten gaan overniet waar is. Natuurlijk is niet iedereen Striptekenares en illustratrice Judith houdt, zoals David, de hoofdpersoon in een laryngectomie (verwijdering van het Vanistendael (1974) woont en werkt in het boek, dan blijf je er alleen voor staan. strottenhoofd, red.), zodat hij letterlijk Brussel. Ze studeerde vier jaar kunst- ik heb dat zelf ook meegemaakt in mijn zijn stem verliest?’ik vond het mooi hoe wetenschappen aan de universiteit van omgeving. Het is zo’n machteloos ge- een medisch mens kanker zo kan door- Gent. In februari 2007 kwam haar debuut voel dat je niks kunt doen voor de ander, gronden en er zo’n poëtische draai aan De maagd en de neger uit. Toen David omdat je niet weet wat er in zijn of haar kan geven.via een vrij cynische weg zijn zijn stem verloor verscheen in 2012. hoofd omgaat.” we samen tot poëzie gekomen.” 26


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above