Page 35

KRACHT18_DEF_LOS

Bijzondere acties 2012 in actie In elk nummer een bijzondere actie voorkWFkanker- “We lieten het er Actief Voor Anderen) die de Franse berg op eigen hout- niet bij zitten”wartewaterlandz (AVAzeze keer: Teamdbestrijding. je beklommen nadat ze uitgeloot waren voor de Alpe d’Huzes. een groot succes. Gezamenlijk haalden ze 106.525 euro op.tekstJessica Saras gezien is het goed dat we zijn uitgeloot.de teleurstelling was na- tuurlijk groot, maar nu moesten we op eigen benen staan.”dat had een positief effect op de hoeveelheid geld die werd opgehaald. Zo “wat nu?, dachten we toen we waren uitgeloot.we waren al aan het organiseerde het team naast de fietstocht een veiling. “die heeft trainen, hadden nieuwe fietsen gekocht en waren ontzettend gemo- ongeveer 40.000 euro opgebracht.dat heeft alles te maken met de tiveerd. Iedereen van ons kent wel iemand met kanker.we wilden herkenbaarheid van de deelnemers en de mensen die het organise- gewoon die berg op voor KwF!”, vertelt voorzitter Sjaak Pleijsier.het ren. Zo blijkt maar weer: áls we iets doen, dan gaan we er helemaal team besloot daarom alles zelf te regelen en gewoon door te trainen. voor.dat is echt Zwartewaterland-mentaliteit.” een week voor de ‘echte’alped’huZes beklommen de 37 wielrenners de Franse berg. Sjaak: “we hadden niet veel fietservaring, maar het is ie- dereen gelukt de berg te bedwingen.ons gemeenschappelijk doel - de het verslag van de beklimming van team zava is te lezen op www.staoptegenkanker.nlop 7oktober wordt de definitieve berg op en zoveel mogelijk geld inzamelen - gaf een enorm saamhorig- opbrengst van de alpe d’huzes bekend gemaakt op heidsgevoel.”de groep fietste samen 106.525 euro bij elkaar. “achteraf www.kankerbestrijding.nl Kracht is een gratis uitgave van KwF Kankerbestrijding en verschijnt 4x per jaar voor KWF KAnKeRinFOLiJn inACTieVOOR patiënten relaties en vrijwilligers van KwF Kankerbestrijding (ISSn 1876 - 0686).de 0800 - 022 66 22 (gratis) Informatie KWF KAnKeRBeSTRiJDinG meningen en standpunten in dit blad worden niet noodzakelijkerwijs onderschre- en advies voor kankerpatiënten en Iedereen kan een actie voor ven door KwF Kankerbestrijding. VanKracht is ook een luisterversie beschikbaar. hun naasten: Ma-vr 9.00-18.00 uur. KwF Kankerbestrijding aanmelden op: Voor mensen met een leeshandicap verschijntKracht opdaisy cd-rom. Voor een Brochures bestellen kan ook op www.staoptegenkanker.nl luisterabonnement neemt u contact op metdedicon op tel. 0486 486 486. http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl. Plaatselijke KwF-afdelingen die naast de collecte een extra Hoofdredactie Beeldbewerking activiteit organiseren, kunnen Stantermeer Paulwolzak KWF GeVeRSLiJn contact opnemen met hun promotor. resilankester (adjunct) 0900 - 202 00 41 (€ 0,01/m)Voor alle Drukwerkbegeleiding vragen over steun aan KwF Kankerbestrij- Redactie ding. Ma-vr 9.00-21.30,za 9.00-13.00 uur. SAMenLOOPVOOR HOOPeusdenlraphic,g nanoek Bos, Sabine Muller, Druk wilt u een Samenloop voorhoop Celine Moorman, Jessica Saras Senefelder Misset,doetinchem nALATenAAn organiseren of wilt u informatie over de samenlopen, neem dan contact Medewerkers KWF KAnKeRBeSTRiJDinG? op met coördinator Pauline van Ilseariëns, Mo Barends, Sven Benjamins Kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl/ Cromvoirt: (020) 570 05 00, email:n, adres wijzigenbonnereA Mona van den Berg,rubeneshuis, Jans- nalaten. U kunt ook contact opnemen pvcromvoirt@kwfkankerbestrijding.nlof afmelden? sen Fotografie,thomas Franken,harold metellen Coster, tel. (020) 570 05 00.publieksservice@kwfkankerbestrijding.nl Knebel, Brigit Kooijman,remiehuang, VACATUReSummers nabestellen?n naomi Querido,elke vanriel,ewoud COLLeCTeVOOR http://overons.kwfkankerbestrijding.nl/Kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl/ rooks,esther Smid,annemiek Verbeek, KWF KAnKeRBeSTRiJDinG vacatureskracht en download voorgaande Sarahwong organiseert u de collecte in uwf mailouitgaven van de website. Art direction de redactie: woonplaats of zou u daarbij dorien Franken Rlankester@kwfkankerbestrijding.nl betrokken willen zijn, meldt u dan aan als collectant via onze site www.dorienfranken.nl Postadres Redactie Kracht www.kwfkankerbestrijding.nl Jeroen Scheelings colofon info@kwfkankerbestrijding.nl service code W98of bel (020) 570 0500, email:&msterdamaMaPostbus 755081070Chef beeld


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above