Page 7

KRACHT18_DEF_LOS

Vies! ONTKRACHT opvallend: uit een smaaktest vanhet Parool van juni dit jaar onder vijf grote amsterdamse ziekenhuizen, blijkt dat ze vieze maaltijden serveren.hetolVg komt nog het beste uit de bus met een 6,5.de gerechten zijn vaak niet vers, te lang doorgekookt of komen uit een pakje.dat het niet altijd zo dramatisch gesteld hoeft te zijn met ziekenhuise- in de rubriek Ontkracht gaan onze ten, bewees het Catharina ziekenhuis redacteuren op pad om fabels over ineindhoven.naar aanleiding van hun kanker te ontkrachten. goede maaltijden kwam er in 2007 het kookboek Cucina Catharina uit, vol Plastic drinkflessen kun je beter niet in recepten van toenmalig chef-kok Frans de volle zon in de auto laten liggen. Door gerrits.Kijk voor meer kookboeken de hitte ontstaan dioxines en daar krijg op www.kwfkankerbestrijding.nl/ je kanker van. Waar of niet waar?Kracht boekenkast onder 'culinair' belt met dr. Cees de Heer,interim Hoofd RiVM Centrum voor Stoffen enintegrale Risicoschatting. Wat zijn dioxines? “daarmee wordt een groep van ruim 200 chemische stoffen bedoeld.dioxines kun- nen ontstaan bij de verbranding van orga- 56% 29% afvalverbrandingsinstallaties verspreid, te-ederland werden dioxines vooral doornische materialen die chloor bevatten. Inn vindt dat vindt genwoordig worden filters gebruikt om die roken in roken uitstoot te beperken.” alle cafés in verboden cafés “daar zijn wereldwijd de meningen over ver-Zijn dioxines kankerverwekkend? moet prima. deeld.dioxines kunnen op veel verschillende worden. manieren in het lichaam komen, bijvoor- beeld via de lucht of via voeding.er is van één dioxine (tCdd) bekend dat deze het risico op Bron:onderzoektnSnIPo in opdracht van KwF Kankerbestrijding kanker verhoogt.of blootstelling aan andere onder 1118nederlanders van 18 jaar en ouder naar dioxines ook een toename van het kankerri- het draagvlak tabaksontmoediging, 2012. sico tot gevolg heeft, is nog onduidelijk.” Kunnen er dioxines ontstaan door het “ sen mogen alleen stoffen worden gebruikt--eneioxines ontstaan alleen bij heel hogedee.nwarm worden van plastic flessen in deauto?“temperaturen zoals die in verbrandingsovens (minimumtemperatuur 800°C).flesje in een warme auto zal niet warmerworden dan zo’n 60°C. Bij deze temperatuurontstaan geen dioxines. In plastic drinkflesDie onzekerheidgeeft je een stukextra bewustzijn je veel meer de nieuwe serie webvideo’s over psycho- lijke migratie naar bijvoorbeeld voedsel heel„--utoa). StoffenaFS:uropeseeopevoedingindioxinesovermeerdie goedgekeurd zijn door deriteit voor voedselveiligheid (worden alleen goedgekeurd als een moge- Omgaan met onzekerheid.enny Bosman over zijn onzekerheid nadde diagnose lymfeklierkanker uit de webvideocom/kwfkankerbestrijding in je leven. (…) Daardoor ben gefocust op het nu te bekijken op het Youtube kanaal van gezondheid.”laag is, zo laag dat er geen gevaar is voor desociale onderwerpen rondom kanker zijn hier en nu KwF Kankerbestrijding.www.youtube. www.efsa.europa.eu kracht #18/2012pagina7


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above