Page 9

KRACHT18_DEF_LOS

Toen hij de diagnose kanker kreeg, ondervond filosoofrené Gude de waarde van de filosofie, een vak waarmee hij zich al ruim dertig jaar bezig- houdt. Het helpt hem om zijn wilde gedachten in bedwang te houden en om extreme gemoeds- toestanden te temperen. “Wat niet betekent modern vormgegeven woonark inamsterdam-noord, telkense feiten. Ze zullen tijdens het gesprek bij hem thuis, op zijnd dat ik mijn angsten volledig onder controle heb.” terugkomen.we hebben het over de filosofie, die, zegt gude, tekstBrigit Kooijman fotografie Sarah Wong nergens anders voor bedoeld is dan om je wilde gedachten in bedwang te houden.om ervoor te zorgen dat je denken niet D at hij, met nog maar één been, op staande recep- Heb je echt steun gehad aan je filosofische kennis toen jelosraakt van de realiteit, zodat je niet onnodig somber wordt ofoverdreven positief. Filosofie helpt als het ware om op de guldenmiddenweg te blijven.n als docent was hij gewend om tijdenseties tegenwoordig moet gaan zitten, dat vindt hijvervelend.zijn colleges filosofie heen en weer te lopen en op het bord te schrijven.nu doceert hij vanaf een barkruk, alswim ziek werd? Kan in een oudejaarsconference. Voor filosoofrenégude is leren “Ja, zeker!toen de oncoloog mij vertelde dat ik kanker had, wist ‘rondrommelen’ met krukken en rolstoel ‘work in progress’. ik aanvankelijk niet wat ik met die informatie aan moest.het Bijna vijf jaar geleden brak hij zijn rechterbeen.het gebeurde bleef onduidelijk hoe erg het allemaal was.toch ben je geneigd spontaan, het bot in zijn bovenbeen knapte en hij viel.aanvan- om je allerlei voorstellingen te maken van wat er gaat gebeuren kelijk dachten de artsen aan een goedaardige botverbrossing, en in paniek te raken, of juist te denken dat het allemaal wel zal maar het bleek osteosarcoom, botkanker. “dat is vooral een jon- meevallen, terwijl daar op dat moment gewoon nog niks over te gemannenziekte”, verteltgude. “Bij een ouwe lul als ik dachten zeggen valt.toen mijn gedachten met me op de loop dreigden te ze daar niet aan.”de tumor werd verwijderd, het been gerepa- gaan, dwong ik mezelf om af te wachten, om mijn eindoordeel reerd, hij kreeg een zware chemokuur en daarmee had het gere- over de ernst van de situatie uit te stellen tot er meer duidelijkheid geld kunnen zijn. Maar vorig jaar kwam de kanker terug, in zijn zou zijn.het uitstellen van je oordeel bij twijfel is een belangrijk been en uitgezaaid in de longen.het been werd onmiddellijk ge- filosofisch principe.” amputeerd, verschillende longoperaties volgden. Intussen is hij “aangeschoten wild”, zoalsgude het zelf zegt.hij heeft volgens de Zijn die wilde gedachten niet vaak sterker dan jezelf? Hoe statistieken 20 procent kans dat hij er over vijf jaar nog is. houd je ze tegen? “het belangrijkste is:stick to the facts. Kanker gaat met veel onze- Voordat zijn been brak, had hij al een jaar last van zijn knie.een kerheid gepaard. Vaak weet je een hele tijd niet hoe ziek je bent kijkoperatie leverde niets op, maar had de camera tien, twintig en wat je perspectieven zijn.het beste wat je kunt doen is zoveel centimeter verder gekeken, dan zou de tumor in zijn bovenbeen mogelijk feiten verzamelen, die serieus nemen, maar er geen an- wél ontdekt zijn en was zijn ziekteproces misschien anders verlo- dere dingen bij halen.” pen.dat het na de beenbreuk nog drie maanden duurde voordat de juiste diagnose gesteld werd, heeft ook niet geholpen.anders Moet je filosoof zijn om dat te kunnen? was het besmette bot immers meteen verwijderd, was de chemo “nee, maar je moet je verstand daar wel in oefenen. Mensen heb- eerder begonnen en zouden de uitzaaiingen in zijn longen mis- ben heel sterk de neiging om óf veel te negatief óf overdreven po- schien voorkomen zijn. Maargude heeft er vrede mee. “Iname- sitief te kijken.de ene dag worden we veel te opgewonden van rika zouden mensen in zo’n geval een juridische procedure begin- zogenaamd goed nieuws, en de volgende dag veel te ongelukkig nen en smartengeld eisen, maar ik hou niet van die ‘sue-cultuur’. over een zogenaamd slecht bericht. Ik had een vriendin die kan- het brengt je als patiënt in een verkeerde gemoedsgesteldheid. Je ker kreeg op jonge leeftijd.haar carrière en gezin kwamen net op verspilt je energie aan iets wat niet is terug te draaien. Ik ga liever stoom. Ze bleef honderd procent optimistisch, ze zou overleven. uit van de feiten zoals ze nu zijn.” toen op het laatst alle hoop weggeslagen werd, sloeg haar hu- meur om in honderd procent bitterheid. Voor haar was er geen middenweg en ik begrijp haar volkomen.dat manisch-depres- “Stel bij twijfel je oordeel sieve zit in ons allemaal.” uit. Een belangrijk We moeten ons dus oefenen in gelijkmoedigheid. Hoe? filosofisch principe” kelijke boekjes waarvoor je beslist geen filosofie gestudeerd hoeft-r zijn heel toegane“Je kunt lezen wat de filosofen erover zeggen. kracht #18/2012pagina9


KRACHT18_DEF_LOS
To see the actual publication please follow the link above