Page 100

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2012 Aansluitingsoverzicht reserves en fondsen 2012 (in € duizend) Totaal reserves en fondsen geconsolideerd 85.950 Totaal reserves en fondsen enkelvoudig 82.138 Verschil 3.812 Aansluiting verschil Bestemmingsreserve Stichting NKI-AVL fonds 1.047 Bestemmingsreserve Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg 206 Bestemmingsfonds Stichting Nico Binnendijk Fonds 12 Bestemmingsfonds Stichting Henri Jordaan Fonds 2.547 Totaal aansluiting verschil 3.812 De verschillen hebben hun effect in de liquide middelen en effecten. JAARREKENING | 100 Algemeen Voor de grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultatbepaling wordt verwezen naar de toelichtingen behorende bij de geconsolideerde jaarrekening. aansluitingsoverzicht reserves en fondsen 2012 De verschillen tussen de reserves en fondsen volgens de enkelvoudige balans en volgens de geconsolideerde balans worden in onderstaand aansluitingsoverzicht toegelicht:


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above