Page 101

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

aansluitingsoverzicht resultaat 2012 De verschillen tussen het resultaat in de enkelvoudige staat van baten en lasten en de geconsolideerde staat van baten en lasten worden in onderstaand aansluitingsoverzicht toegelicht: Aansluitingsoverzicht resultaat 2012 (in € duizend) Totaal resultaat geconsolideerd 13.702 Totaal resultaat enkelvoudig 15.228 Verschil -1.526 Aansluiting verschil Resultaat Stichting NKI-AVL fonds 663 Resultaat Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg 27 Resultaat Stichting Nico Binnendijk Fonds -2.030 Resultaat Stichting Henri Jordaan Fonds -186 Totaal aansluiting verschil -1.526 JAARREKENING | 101


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above