Page 103

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). verklaring betreffende het jaarverslag Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. JAARREKENING | 103 Amstelveen, 30 3 april juni 2013 2013 KPMG ACCOUNTANTS N.V. S. Haringa RA


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above