Page 11

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Overzicht besteding onderzoek, onderwijs en opleiding 2012 In 2012 is er 70,4 miljoen euro besteed aan onderzoek, onderwijs en opleiding en 7,1 miljoen euro aan het speerpunt Onderzoeksresultaten zo snel mogelijk. naar de patiënt, totaal 77,5 miljoen euro. In bijgaande tabel is te zien aan welke vormen van onderzoek en opleiding welk bedrag is besteed. Er is sprake van een aantal ontwikkelingen: • De besteding aan onderzoek en opleiding is minder hard gestegen dan de groei van de inkomsten. Dit komt voornamelijk doordat een aantal begrote bestedingsprogramma’s uit het bestemmingsfonds Alpe d’HuZes/KWF-fonds (totaal 18 miljoen euro) verschoven zijn naar 2013. ONDERZOEK | 11 • Er vindt een verschuiving plaats van niet- geoormerkte middelen naar geoormerkte middelen. Deze laatste categorie zijn onderzoeksbestedingen uit met name het Alpe d’HuZes/KWFfonds en Sta Op Tegen Kanker; deze middelen zijn niet beschikbaar voor reguliere onderzoeksaanvragen maar hebben een specifieke bestemming. • Het financieringspercentage van reguliere onderzoeksaanvragen was in 2012 16 procent. Dit is een daling t.o.v. 2011: 22 procent. Deze daling wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal aanvragen (268 in 2012) en een daling van het beschikbare budget voor de reguliere projectfinanciering. Dit laatste komt omdat de geoormerkte middelen toenemen (zie hierboven). • De budgetten voor fundamenteel onderzoek en voor Onderwijs & Opleiding zijn gelijk gebleven. Besteding onderzoek en opleiding 2012 (in € duizend) Bestedingen 2012 Fundamenteel kankeronderzoek 11.639 Translationeel en toegepast kankeronderzoek op het gebied van: Preventie, diagnostiek en behandeling Psychosociale oncologie 14.352 1.921 Klinische studies 4.460 Onderzoek gefinancierd uit geoormerkte middelen: Samenwerkingen met UMC’s en NKI 1.218 Alpe d’HuZes/KWF-fonds 10.102 Doelsubsidie NKI 15.914 Onderwijs en opleidingen 5.357 Speerpunt ‘Onderzoeksresultaten zo snel mogelijk naar de patiënt’ (inclusief 3,6 miljoen geoormerkte middelen Sta Op Tegen Kanker) 7.090 Overige doelbestedingen 1.737 Ondersteuning via wervingsactiviteiten 1.339 Uitvoeringskosten eigen organisatie 2.393 Totaal wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen 77.522


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above