Page 12

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Doel Alleen het beste kankeronderzoek steunen Onderzoekers kunnen bij KWF Kankerbestrijding subsidieaanvragen indienen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. De wetenschappelijke kwaliteit van een onderzoekvoorstel is het basiscriterium waarop KWF Kankerbestrijding beslist een onderzoeksaanvraag te honoreren. De advisering van de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding is hiervoor van wezenlijk belang. activiteiten en resultaten • Er werden in 2012 46 nieuwe onderzoeksprojecten toegewezen. Dit waren er 20 op het terrein van fundamenteel onderzoek, 21 translationale en toegepaste onderzoeken, 5 sociaal-oncologische onderzoeken en 18 klinische studies. Daarnaast investeerde KWF in de continuering van reeds lopend onderzoek. • In 2012 werden 78 eindverslagen ingediend van onderzoeken die al in de jaren daarvoor gefinancierd en gestart waren. Dit waren 37 eindverslagen op het gebied van fundamenteel onderzoek, 30 op het terrein van translationeel en toegepast onderzoek, 4 klinische studies en 7 sociaal-oncologische studies. • In 2012 werden 5 persoonsgebonden subsidies toegewezen. Met deze subsidies werden jonge onderzoekers in de gelegenheid gesteld om een eigen onderzoekslijn op te zetten. • Op basis van het in 2011 met het NKI afgesloten contract werd in 2012 een bijdrage van 12,2 miljoen euro uitbetaald en 3,7 miljoen gereserveerd, totaal 15,9 miljoen, ten behoeve van het onderzoeksprogramma van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam. Vanouds ONDERZOEK | 12 is het NKI een van de strategische partners van KWF Kankerbestrijding en krijgt het instituut jaarlijks een percentage van de inkomsten voor doelbesteding van KWF Kankerbestrijding. • KWF Kankerbestrijding werkte ook in 2012 op het terrein van fondsenwerving en besteding samen met Health Foundation Limburg/AzM (Maastricht), het NKI-AVL (Amsterdam) en het UMCG (Groningen). In 2012 is een samenwerking met het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO) in Nijmegen van start gegaan. In 2012 leidde deze gezamenlijke fondsenwerving tot een lokale besteding van 1,2 miljoen euro. Onderstaande doelstellingen op terrein van fundamenteel, translationeel en toegepast onderzoek maken onderdeel uit van de totale bestedingen van 77,5 miljoen euro. Doel Inspanningen fundamenteel onderzoek structureel hoog houden Fundamenteel onderzoek is essentieel om kanker beter te begrijpen. Fundamenteel onderzoek is onderzoek naar de grondbeginselen en basismechanismen van kanker. activiteiten en resultaten In totaal heeft KWF Kankerbestrijding in 2012 11,6 miljoen euro aan fundamenteel onderzoek besteed. Er zijn op dit terrein 20 nieuwe onderzoeken gefinancierd en 37 eindverslagen door de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding (WR) beoordeeld. Daarnaast werden twee persoonsgebonden financieringen toegewezen aan veelbelovende jonge onderzoekers.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above