Page 13

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Een voorbeeld van een onderzoek dat KWF Kankerbestrijding in dit kader heeft gefinancierd is het in 2012 afgeronde onderzoek van prof. Daniel Peeper van het Nederlands Kanker Instituut–Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en prof. Wolter Mooi van het VU medisch centrum. Zij ontrafelden hoe het komt dat moedervlekken soms kunnen uitgroeien tot melanoom, een agressieve vorm van huidkanker en soms niet. Doel Inspanningen translationeel en toegepast onderzoek verhogen Translationeel en toegepast onderzoek is essentieel om de bevindingen uit het fundamenteel onderzoek te vertalen naar de behandeling en de psychosociale ondersteuning van patiënten met kanker. Naast investeren in onderzoek wil KWF Kankerbestrijding er ook voor zorgen dat belemmeringen voor onderzoekers worden weggenomen (zie beschrijving van het speerpunt ‘Onderzoek snel naar de patiënt’). activiteiten en resultaten • In totaal is in 2012 bijna 14,3 miljoen euro besteed aan onderzoek naar preventie, diagnostiek en behandeling van kanker. Dit is inclusief de toewijzing van een subsidie van 2 miljoen euro in het kader van de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs 2012. Tevens werd 1,9 miljoen euro besteed aan translationeel en toegepast onderzoek op het gebied van de psychosociale oncologie. Een voorbeeld van een onderzoeksresultaat op het gebied van de behandeling van kanker is het in 2012 afgeronde onderzoek van Prof. dr. Harry Bartelink van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). Uit zijn ONDERZOEK | 13 onderzoek blijkt dat vrouwen met borstkanker waarvan de tumor kleiner is dan vijf centimeter, dezelfde overlevingskansen hebben bij een borstsparende behandeling als bij een borstamputatie. Dat betekent dat in deze gevallen veilig gekozen kan worden voor een borstsparende behandeling. • Voor het eerst hebben in 2012 (ex)patiënten subsidieaanvragen voor klinische studies mee beoordeeld. De Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding beoordeelt het onderzoek op belang (relevantie), originaliteit, haalbaarheid en andere belangrijke aspecten. In een recente beoordelingsronde is hieraan toegevoegd: een beoordeling door (ex)patiënten.  Om ervaring op te doen met patiëntenparticipatie in klinische studies, startte KWF Kankerbestrijding in 2011 twee pilotprojecten die in 2012 werden afgerond: 1. PACO Bij deze pilot is in 2011 een PatiëntenAdviesCommissie Onderzoek (PACO) ingesteld die een adviserende rol heeft in het beoordelingsproces van de klinische subsidieaanvragen. De PACO is in 2012 tot een getrainde, betrokken groep mensen gevormd die vrijwillig veel energie en aandacht aan de klinische studies heeft besteed. De PACO leverde vooral veel input op de patiënteninformatieformulieren (PIF) en op de manier van terugkoppeling. De PACO maakte opmerkingen over de structuur, de missende elementen, taalgebruik en (on)waarheden van het PIF. Daarnaast gaf de PACO informatie over waar resultaten van het onderzoek onder de aandacht kunnen worden gebracht. 2. Perspectief op borstkankertrials KWF Kankerbestrijding startte in 2011 een project met patiëntenparticipatie bij borstkankeronderzoek, in samenwerking met de BOOG (Borstkanker Onderzoek Groep) en de BVN (Borstkanker Vereniging Nederland). Het project


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above