Page 14

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

werd uitgevoerd door het Athena Instituut (VU Amsterdam). In 2012 is het project geëvalueerd. Daaruit bleek onder andere dat patiënten over het algemeen positieve ervaringen hebben met hun deelname aan klinische studies. • Uit de opbrengst van Sta Op Tegen Kanker 2010 werd in 2012 een eerste subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend aan een internationaal onderzoeksteam. Niet eerder financierde KWF zo’n internationaal collectief. Nederland zal vertegenwoordigd worden door het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT), een samenwerkingsverband tussen het NKI-AVL, het Erasmus MC en het UMC Utrecht. De Amerikaanse inbreng komt van de University of California te San Diego en San Francisco. De missie van het onderzoeksteam is het koppelen van de beste behandeling aan de individuele kankerpatiënt. Tumoren kunnen namelijk heel verschillend reageren op precies hetzelfde geneesmiddel. Wat voor de ene patiënt een redmiddel blijkt, richt bij de ander niets uit. In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat deze verschillen voor een groot deel veroorzaakt worden doordat het DNA van de tumor bij iedereen anders is. Het team wil daarom uitzoeken hoe het tumorgedrag aan de hand van het DNA te voorspellen is. Met deze kennis kan vervolgens direct de juiste behandeling worden gestart. Doel Actief faciliteren en ondersteunen van onderzoekers Voor goed wetenschappelijk onderzoek zijn ook goed opgeleide onderzoekers nodig. KWF Kankerbestrijding investeert daarom in de opleiding en ontwikkeling van onderzoekers die werkzaam zijn in de oncologie. ONDERZOEK | 14 activiteiten en resultaten • In 2012 besteedde KWF ruim 5,3 miljoen euro aan onderwijs en opleiding. Dit ging naar: 114 beurzen voor een wetenschappelijke stage van studenten in het buitenland; 37 stagebeurzen voor onderzoekers om specifieke kennis in het buitenland op te doen; 13 KWF-fellowships voor gepromoveerde onderzoekers die hiermee in gerenommeerde instituten in binnen- en buitenland kennis opdoen ten behoeve van hun verdere werkzaamheden in het kankeronderzoek of de behandeling van kanker in Nederland. • In 2012 is ook voor het eerst het KWF-stipendium ingesteld. Het KWF-stipendium is bedoeld voor gepromoveerde arts-assistenten om zich in te blijven zetten voor fundamenteel, translationeel of toegepast wetenschappelijk kankeronderzoek in Nederland. KWF Kankerbestrijding wil gepromoveerde arts-assistenten op deze manier in staat stellen om hun klinische taken te blijven combineren met het verrichten van wetenschappelijk kankeronderzoek. Er werden twee aanvragen gehonoreerd. Doel Signaleren en adresseren van ontwikkelingen in de kankerbestrijding Het veld van de kankerbestrijding verandert continu en snel. KWF Kankerbestrijding brengt relevante ontwikkelingen in kaart om daar vervolgens in haar beleid op te kunnen inspelen. activiteiten en resultaten In 2012 heeft de Signalerings Commissie Kanker (SCK) gewerkt aan het rapport ‘Vroege ontdekking van kanker’ die in 2014 zal worden uitgebracht. Het beoogde doel van de Signalerings


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above