Page 15

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

rapporten is, naast het geven van een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken, het initiëren, sturen en bijstellen van beleid op het gebied van de kankerbestrijding. Ook zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor eventueel te starten SCK-rapporten over dure medicijnen (en de problemen daarmee voor kankerpatiënten) en palliatieve zorg. Om meer inzicht te geven in het onderzoek dat KWF financiert en de resultaten die worden bereikt is de informatievoorziening op de website uitgebreid. Zie kwfkankerbestrijding.nl/overons onder ‘Wat we bereiken met onderzoek’. Daarbij is specifiek ingezoomd op een vijftal tumoren, waarbij de belangrijkste ontwikkelingen en de resultaten van een aantal succesvolle ONDERZOEK | 15 projecten zijn beschreven. Doel Optimale processen inrichten In 2011 heeft KWF Kankerbestrijding het aantal subsidierondes vastgesteld op drie per jaar en de doorlooptijd van reguliere projectfinanciering verder verkort naar vier maanden. activiteiten en resultaten In 2012 is de doorlooptijd van vier maanden succesvol toegepast voor nieuwe projectaanvragen. KWF heeft in 2012 te maken gehad met een enorme groei aan aanvragen. Omdat tegelijkertijd steeds meer bedragen geoormerkt binnenkomen (dat wil zeggen voor een specifieke besteding) komt de reguliere projectfinanciering steeds verder onder druk te staan. In 2013 wil KWF Kankerbestrijding dan ook onderzoekers beter informeren over de diverse mogelijkheden die er zijn om bij KWF Kankerbestrijding subsidie aan te vragen. Dit moet enerzijds voorkomen dat onderzoekers veel tijd steken in het opstellen van onderzoeksvoorstellen met een kleine kans op financiering, anderzijds moet dit voorkomen dat het beoordelingsapparaat te veel belast wordt. de uitreiking van de kwo-prijs De Koningin Wilhelmina Onderzoekprijs 2012 werd toegekend aan prof. dr. René Bernards, hoofd van de afdeling moleculaire carcinogenese van het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). Aan deze prijs van KWF Kankerbestrijding is een subsidie verbonden van 2 miljoen euro die prof. Bernards zal besteden aan zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen verschillende overlevingsroutes van tumoren. Bernards toonde eerder aan waarom een geneesmiddel dat bij huidtumoren met een bepaalde genetische mutatie erg succesvol is, geen effect heeft bij darmtumoren met dezelfde mutatie. De darmtumoren bleken via een alternatieve overlevingsroute aan het geneesmiddel te ontsnappen. Door deze route te blokkeren, werd de behandeling wél effectief. Dankzij de subsidie kan hij nu voor meerdere kankersoorten de meest effectieve geneesmiddelcombinaties in kaart brengen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above