Page 16

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Wat hebben we bereikt? “We hebben goede afspraken gemaakt met onze Amerikaanse partner ‘Stand Up 2 Cancer’ over de besteding van het geld dat door de actie Sta Op Tegen Kanker is opgehaald en dat een stimulans moet geven aan de internationale samenwerking op het gebied van translationeel kankeronderzoek. Het speerpunt ‘translatie’ ontwikkelt zich sterk en is diverse nationale en internationale samenwerkingen aangegaan De pilots ‘Patiëntenparticipatie bij de beoordeling van klinische studies’ en ‘Perspectief op borstkankertrials’ in samenwerking met de BOOG (Borstkanker Onderzoek Groep) en de BVN (Borstkanker Vereniging Nederland) zijn succesvol afgerond. Hierdoor is er een stevige basis ontstaan voor het verder ontwikkelen van de participatie van patiënten bij de bestedingen voor wetenschappelijk onderzoek. Ondanks een sterke stijging van het aantal projectaanvragen bleek het mogelijk om vast te houden aan een korte doorlooptijd van het beoordelingsproces. De beoogde herstructurering van de WR is gerealiseerd. De SCK-studie naar vroege ontdekking van kanker ligt goed op schema.” “Het is ons helaas niet gelukt om het geld uit het Alpe d’HuZes/KWFfonds conform de doelstellingen volledig te besteden. KWF en de Alpe’ d’HuZes hebben veel overleg gehad om dat in 2013 wel te bereiken. Het beleid en de procedures van de besteding van de Alpe-middelen heeft volle aandacht. Dit om de besteding van het sterk toenemende budget op een goede en efficiënte manier te laten plaatsvinden. We hebben nog niet een goed antwoord weten te vinden op de zeer sterke toename van het aantal ONDERZOEK | 16 subsidieaanvragen voor de reguliere projectfinanciering. Helaas is er vertraging ontstaan bij de ontwikkeling van een digitale portal waarin de onderzoekers op hen persoonlijk toegesneden informatie kunnen vinden.” Met wie werd samengewerkt op onderzoeksgebied in 2012? • Er is intensieve samenwerking met het NKI-AVL en de universitair medische centra. • KWF Kankerbestrijding is op verschillende fronten actief bij de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), onder andere op het terrein van preventie en wetenschappelijk onderzoek. Onder andere vanuit dit samenwerkingsverband wordt ook samengewerkt met Zon-Mw. • KWF Kankerbestrijding is actief lid van International Cancer Research Partners (ICRP) waarin op internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast financiert KWF onderzoek in het kader van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). • KWF financiert samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksinstellingen in Nederland en Indonesië. In 2012 werd besloten met ingang van 2013 geen nieuwe projecten meer toe te wijzen en de voor deze internationale samenwerking beschikbare middelen de komende jaren in te zetten voor internationale programma’s die in het verband van de UICC en IARC worden uitgevoerd. • In verband met de bestedingen in het kader van Sta Op Tegen Kanker wordt nauw samengewerkt met de American Association for Cancer Research (AACR). • In het kader van het speerpunt Translatie wordt samengewerkt met diverse nationale en internationale partijen, waaronder het CCTM en het Era-NET Transcan (zie ook pagina 20). Gijs Boerrigter hoofd onderzoek


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above