Page 17

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

besteding gelden alpe d’huzes Alpe d’HuZes is een jaarlijks terugkerend fietsevenement, waarbij deelnemers op één dag één of meerdere keren de legendarische berg Alpe d’Huez opfietsen om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Alpe d’HuZes draagt jaarlijks de opbrengst van het evenement over aan KWF Kankerbestrijding. In 2012 werd een recordbedrag van 32,1 miljoen euro opgehaald. Het geld komt bij KWF in een apart fonds op naam: het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds kunnen medici en wetenschappers projectvoorstellen indienen die voldoen aan vooraf vastgestelde criteria en passen binnen de missie van Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding. Onderzoeksprojecten worden op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld door de commissie Alpe d’HuZes van de Wetenschappelijke Raad (WR) van KWF Kankerbestrijding. Er is in 2012 uiteindelijk 14,1 miljoen euro besteed. Dit bedrag is duidelijk minder dan gehoopt. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen: 1. Een deel van de aanvragen die worden beoordeeld voldoet wel aan de missie van Alpe d’HuZes maar niet aan de wetenschappelijke kwaliteitscriteria. Op grond daarvan moeten de aanvragen worden aangepast en opnieuw ingediend. Dit kost al gauw enkele (tot vele) maanden. 2. De beoordelingscriteria zijn nog in ontwikkeling, niet voldoende bekend bij aanvragers, en in sommige gevallen niet voldoende gedetailleerd om een ingediende aanvraag goed beargumenteerd te accepteren of af te wijzen. In 2013 worden de criteria verder aangescherpt en helder gepubliceerd. ONDERZOEK | 17 3. De vooraanvraag bestaat uit 2 stappen. Dat blijkt nodeloos ingewikkeld en het leidt tot tijdverlies. In 2013 wordt de procedure aangepast. 4. De aanvraagprocedure laat te veel ruimte (tijd) voor het opstellen van eenvolledige aanvraag. In 2013 wordt deze ruimte ingeperkt en krijgt de onderzoeker drie maanden voor het verder uitwerken van een volledige aanvraag na accorderen van vooraanmelding. Patiënten met kanker hebben haast, en de strijd tegen kanker duldt dus geen vertraging. In 2013 zullen daarom een aantal maatregelen worden genomen om de besteding van het geld te versnellen. Naast procedurele verbeteringen zal gewerkt gaan worden met een bestedingsplan waarin tevens ruimte zal zijn voor calls voor proposals op een aantal specifieke thema’s. Vaste waarden in het geldbestedingsprogramma van Alpe d’HuZes zijn de beide leerstoelen en de Bas Mulder Award: • Leerstoel Leven met Kanker. Deze wordt sinds 2009 bekleed door prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw. Irma Verdonck leidt de onderzoeksgroep ‘Samen leven met kanker’. Ze werkt daarbij nauw samen met andere hoogleraren, artsen en onderzoekers in binnen- en buitenland. Een belangrijke doelstelling is om onderzoeksresultaten direct te vertalen naar de praktijk om de zorg voor patiënten met kanker en hun dierbaren te verbeteren. • Leerstoel Kanker en Voeding. Deze wordt sinds 2010 bekleed door prof. dr. ir. Ellen Kampman. Via de leerstoel heeft zij de mogelijkheid om het onderzoek naar voeding voor kankerpatiënten tijdens en na therapie verder te ontwikkelen en uit te bouwen om te komen tot bruikbare aanbevelingen voor kankerpatiënten.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above