Page 18

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

• Bas Mulder Award. Bas Mulder is een veel te vroeg overleden Alpe d’HuZesser. Hij werd slechts 24 jaar maar was het toonbeeld van goed, gelukkig en gezond leven met kanker. Hij wist gedurende de vier jaar van zijn ziekte iedereen te inspireren en in te laten zien dat je altijd iets van je leven kunt maken. Hoe moeilijk ook en hoe kort soms. Ter ere van hem stelt Alpe d’HuZes jonge ambitieuze kankeronderzoekers in staat om vernieuwend kankeronderzoek te doen. In 2012 ontvingen drie jonge onderzoekers in totaal 2,2 miljoen euro voor hun onderzoeksvoorstellen. KWF Kankerbestrijding en Alpe d’HuZes ondersteunen daarnaast een groot aantal projecten die vallen onder een van de volgende zes thema’s: 1. Procesinnovatie in de oncologische zorg Alpe d’HuZes wil dat de patiënt centraal komt te staan bij zijn eigen behandeling. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Processen zijn vaak zo ingericht dat ze efficiënt zijn voor het ziekenhuis, de artsen, de verpleging of andere zorgprofessionals, maar niet voor de patiënt. De ervaring uit het Sneldiagnose programma heeft geleerd dat verbeteringen haalbaar en kostenefficiënt zijn. Het Sneldiagnose programma richt zich op alle grote kankercentra in Nederland. Inmiddels is meer dan 5 miljoen euro aan het programma besteed, waarvan 3,9 miljoen in 2012. 2. (Samen)leven met Kanker Geschat wordt dat er momenteel meer dan 500.000 mensen leven met kanker. Kanker betekent voor steeds meer patiënten leven met een chronische ziekte. En hun aantal neemt toe. Gestimuleerd vanuit de leerstoel Leven met Kanker uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds liepen ONDERZOEK | 18 er in 2012 in totaal 21 projecten met als thema (Samen)leven met kanker. 3. Kanker en Voeding Het is onmiskenbaar dat goede voeding de kwaliteit van leven met kanker kan beïnvloeden. Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding steunen via de leerstoel Kanker en Voeding een aantal stimuleringsprogramma’s op dit gebied. In 2012 zijn twee nieuwe projecten gefinancierd voor een bedrag van in totaal 1,4miljoen euro. 4. Technische innovatie in dienst van de patiënt De technische vooruitgang in medische techniek is indrukwekkend. Voor kankerpatiënten kan vooral de vooruitgang in de beeldvormende technieken potentieel grote voordelen opleveren, omdat het steeds beter mogelijk wordt om tumoren op een betrouwbare en gedetailleerde manier in beeld te brengen. In 2012 werd een subsidie van 5,5 miljoen euro toegewezen aan het UMCG, VUmc CCA en UMC St Radboud voor onderzoek naar de waarde van moleculaire beeldvorming bij de gepersonaliseerde behandeling van kanker. In dit onderzoek wordt gekeken welke tracers het beste resultaat opleveren bij patiënten met borstkanker, niercelkanker en darmkanker. De wetenschappers willen vervolgens achterhalen hoe ze aan de hand van moleculaire beeldinformatie voor een patiënt de beste behandeling op maat kunnen selecteren. Eén van de doelen is om in een vroeg stadium te kunnen vaststellen of een behandeling aanslaat. Op die manier kunnen gerichtere therapiekeuzes worden gemaakt en kunnen ineffectieve behandelingen tot een minimum worden beperkt.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above