Page 22

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Doel Herijken preventiebeleid De keuze voor Rookvrij Nederland als speerpunt wierp in 2012 de vraag op of KWF Kankerbestrijding nog meer moet doen aan kankerpreventie dan alleen een focus op dit speerpunt. Samen met de betrokkenen uit het onderzoeksveld heeft KWF een heroriëntatie op het preventiebeleid gedaan. activiteiten en resultaten In 2012 stelde KWF Kankerbestrijding samen met het onderzoeksveld een notitie op. Aanleiding voor deze notitie was de vraag op welk preventieonderwerp KWF Kankerbestrijding zich naast een Rookvrij Nederland de komende jaren nog meer moet richten. Ook werd onderzoekers en referenten gevraagd welke rol zij zien voor KWF op het gebied van kankerpreventie. • Het advies van de geïnterviewde onderzoekers en referenten voor KWF was: Houd de focus op roken vast, werk meer samen op leefstijl (roken, voeding, beweging, psyche, gewicht, alcohol en zonnen). Bepaal onderzoeken en interventies in gezamenlijkheid. Pak de regie, weet wat er al gebeurt in het veld en bepaal waar KWF een aanvullende waarde heeft. Programmacoördinator preventie bij KWF Kankerbestrijding Lieke van Mourik: “Uit deze gesprekken bleek bijvoorbeeld dat KWF Kankerbestrijding niet de regie hoeft te nemen op het gebied van gezonde voeding, daar zijn partijen als het Voedingscentrum al heel erg goed in. Wel kunnen we actief onze kennis over voeding en kanker met hen delen, zodat zij dit een plek kunnen geven in hun beleid en informatievoorziening.” • Op basis van de input van betrokken experts en onderzoekers is tot 2015 een tweesporenbeleid ontwikkeld, waarbij twee punten nader bepaald PREVENTIE | 22 zijn: de focus op Rookvrij Nederland verder uitbreiden en het verder professionaliseren van de rol als kennismakelaar van KWF Kankerbestrijding: een rol waarbij KWF met haar kennis en preventie-informatie meer inspeelt op de vraag uit de markt en partijen bij elkaar brengt. In 2013 wordt dit beleid verder doorontwikkeld in samenwerking met het onderzoeksveld. Doel Patiënten helpen met het in kaart brengen van risico op kanker Om in kaart te brengen hoeveel effect een gezonde levensstijl heeft op het risico op het krijgen van kanker, werkte KWF Kankerbestrijding de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van de Kanker Risico Test. Met deze test kunnen bezoekers bepalen hoe hoog hun risico op bepaalde kankersoorten is. Bovendien krijgen ze tips hoe hun leefstijl te verbeteren om kanker te kunnen voorkomen. Het doel was om deze test in 2012 te lanceren. activiteiten en resultaten De Kanker Risico Test is in 2012 via een zogenaamde ‘softlaunch’ live gegaan. Bewust is gekozen de lancering klein te houden met weinig pr-toeters en bellen. KWF Kankerbestrijding wil zo eerst kijken hoe de eerste gebruikers de test ervaren. Op basis daarvan wordt gekeken hoe de test in de toekomst verbeterd kan worden. Tevens wordt onderzocht of gebruikers er daadwerkelijk hun risico op kanker mee verminderen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above