Page 23

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Doel Verbeteren relatie met stakeholders KWF Kankerbestrijding wilde in 2012 haar relatiebeheer verder verbeteren. Een proactieve houding bij het benaderen en onderhouden van externe contacten, zoals onderzoekers en referenten die vrijwillig en belangeloos meewerken aan preventieinformatie van KWF, ontbreek nog te vaak. activiteiten en resultaten • In 2012 is actief ingespeeld op behoeftes en wensen van externe contacten, onder wie referenten. Een van de wensen van referenten – onderzoekers die vrijwillig meewerken aan voorlichtingsmateriaal van KWF Kankerbestrijding – is bijvoorbeeld dat zij het prettig vinden dat hun naam wordt genoemd in een notitie. Ook willen ze graag vooraf weten wanneer een notitie gepubliceerd wordt waaraan ze meegewerkt hebben. Dat wordt nu in de tijdsdruk weleens vergeten. KWF Kankerbestrijding legde in 2012 intern vast hoe om te gaan met deze verzoeken en bracht dit ook direct in de praktijk. • Ook organiseerde KWF Kankerbestrijding in december een referentendag in Driebergen Zeist voor circa 50 referenten. Doel was referenten te informeren over de activiteiten van KWF Kankerbestrijding en te discussiëren met het onderzoeksveld over de rol van KWF Kankerbestrijding in het PREVENTIE | 23 kankerbestrijdingsveld. Doel Allochtonen beter informeren over kanker Hoewel kanker bij allochtonen nog steeds minder voorkomt dan bij autochtonen, verwacht KWF Kankerbestrijding de komende jaren een flinke toename van het aantal kankergevallen bij allochtonen. Om daar preventief op in te spelen, besteedt KWF Kankerbestrijding sinds 2010 extra aandacht aan voorlichting over kanker aan allochtonen door middel van folders en lesmodules. Het meerjarenplan is voor zowel preventie als ondersteuning bedoeld. activiteiten en resultaten In 2012 lag de focus op het vaststellen van het diversiteitsbeleid rondom kanker en allochtonen. Omdat je niet kunt speken over dé allochtoon in het algemeen is het nodig de doelgroep nader te definiëren en focus aan te brengen in het beleidsplan. accijnsverhoging tabak In 2012 besloot de regering ook de accijns op tabak per 2013 flink te verhogen, voor sigaretten met 35 eurocent en voor shag met 55 eurocent. In het regeerakkoord staat daarnaast dat de accijns per 2014 met negen cent omhoog gaat. De Alliantie Nederland Rookvrij!, waarvan KWF Kankerbestrijding medeoprichter is, voerde in 2012 intensief lobby voor deze accijnsverhoging. Nog ieder jaar sterven er in Nederland circa twintigduizend mensen aan de gevolgen van actief roken, twaalfduizend daarvan aan kanker. De schade door meeroken is daarbij nog niet opgenomen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above