Page 27

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Doel Patiënteninformatie verder verbeteren Naast de investering in het speerpunt KankerNL is hard gewerkt aan het plaatsen van betrouwbare en actuele patiënteninformatie op KankerNL. Dat betekent dat alle bestaande informatie (website en brochures) en alle nieuwe informatie bewerkt moest worden om deze aan te bieden via KankerNL. activiteiten en resultaten KWF Kankerbestrijding heeft de bestaande informatie voor KankerNL geschikt gemaakt en bouwt mee aan de structuur waarin de informatie via KankerNL aangeboden zal worden. Daarnaast breidde KWF Kankerbestrijding haar patiënteninformatie uit met informatie over leverkanker. Ook werden tien filmpjes over psychosociale onderwerpen gemaakt, waaronder ‘kanker en seksualiteit’, ‘kanker en onzekerheid’, ‘psychosociale zorg’ en ‘omgaan met de dood’. In deze filmpjes vertellen zowel patiënten, naasten en artsen openhartig over hun ervaringen. Doel Patiënten helpen met informatie over trials In 2012 wil KWF Kankerbestrijding het aantal trials op de website kankeronderzoek.info verder uitbouwen. De site, een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK) het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKN), geeft betrouwbare en PATIËNTENONDERSTEUNING | 27 objectieve informatie over behandelingen waarvan de werking en de resultaten nog worden onderzocht. Experimentele kankeronderzoeken (ook wel trials genoemd) waren voorheen niet bekend en vindbaar voor patiënten, maar alleen bij artsen en onderzoekers. De site kankeronderzoek.info past in de ontwikkeling patiënten mee te laten denken over het behandeltraject. activiteiten en resultaten Kankeronderzoek.info is na de lancering in 2009 gestart met het toegankelijk maken van trials in een beperkt geografisch gebied (Oost- en Zuid- Nederland). In 2012 groeide het aantal trials op de website enorm, van vijftig naar ruim tweehonderd. Doel Onderzoek naar ‘Leven met kanker’ Om ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met kanker te kunnen volgen, startten het NIVEL en KWF Kankerbestrijding in 2011 in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland het ‘Panel Leven met Kanker’. Onderzoek naar de leefsituatie van mensen met kanker is nodig om het beleid rond de zorg voor kankerpatiënten en hun maatschappelijke situatie vorm te geven en te kunnen evalueren. Ook in 2012 werd het panel ingezet. activiteiten en resultaten Van de eerste groep van 325 panelleden zijn in 2012 de ervaringen met de ziekenhuiszorg, hun kwaliteit van leven en hun werk en inkomen


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above