Page 28

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Wat hebben we bereikt? “Ik ben heel blij met het beleid en de subsidies die we hebben verstrekt aan de inloophuizen. Op deze manier worden inloophuizen nog betere plekken voor kankerpatiënten om steun te vinden bij lotgenoten aan wie ze niet alles hoeven uit te leggen. Ook ben ik verheugd over de samenwerking met Stichting Gerionne, waarmee we een gezamenlijke werkgemeenschap starten. Zo pakken we echt het probleem en de uitdagingen die we hebben op het gebied van kanker en ouderen aan vanuit de praktijk.” Martin Breed hoofd preventie en patiëntenondersteuning “Het is jammer dat we maar beperkt stappen hebben kunnen zetten met betrekking tot het beschikbaar komen van goede keuze-informatie over kwaliteit van zorg. Temeer omdat dit voor de patiënt zo’n belangrijk onderwerp is. Nu hebben patiënten onvoldoende informatie om gericht een keuze te kunnen maken voor een ziekenhuis waar hij zijn of haar behandeling wil volgen. Die regie willen we de patiënt graag geven. Ik hoop dat we hiermee in 2013 goede vorderingen kunnen maken.” Met wie werd samengewerkt op patiëntenondersteuningsgebied in 2012? • NVPO • IPSO • Gerionne • Met Nivel voor het opzetten van panel van tweeduizend kankerpatiënten en onderzoek naar zorg en hulpbehoefte van patiënten in diverse ziekteperiodes. • KWF Kankerbestrijding financiert 25 organisaties van kankerpatiënten. Ook steunt KWF Kankerbestrijding de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties, NFK. in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met kanker over het algemeen positief zijn over de zorg die zij krijgen. Zij beoordelen hun algemene kwaliteit van leven niet als minder dan de algemene bevolking. Wel kampen zij met functionele beperkingen en vermoeidheidsklachten. Het percentage mensen met kanker dat werkt, lijkt niet lager te zijn dan dat in de algemene bevolking. Wel werken ze gemiddeld iets minder uren. Speerpunt KankerNL: Informatie digitaal en op maat KWF Kankerbestrijding biedt al tientallen jaren betrouwbare informatie voor patiënten en naasten. Via brochures (ongeveer tachtig), via internet en via de Kanker Info Lijn. Deze informatievoorziening is aan modernisering toe – van 1.0 naar 2.0. Het programma KankerNL is een samenwerking tussen KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK (waarbij 24 kankerpatiëntenorganisaties zijn aangesloten) en de integrale kankercentra. Samen ontwikkelen deze partijen een platform waar (ex-)patiënten, maar ook naasten, hulpverleners en andere geïnteresseerden informatie op maat kunnen vinden, in contact kunnen komen met anderen die geraakt zijn door kanker en waar ervaringen, tips en kennis uitgewisseld kunnen worden. activiteiten en resultaten • Hoewel het oorspronkelijke doel om het platform KankerNL reeds in 2012 te lanceren niet gehaald is, is wel alles klaargezet om in april PATIËNTENONDERSTEUNING 28


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above