Page 29

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

2013 van start te gaan. Zo zijn het functioneel en technisch ontwerp van KankerNL opgeleverd, is de content geschikt gemaakt en er is een team van negen specialisten samengesteld, onder wie redacteuren en community managers. Ook zijn werkgroepen – met daarin inhoudelijke specialisten en experts vanuit de partnerorganisaties – aan de slag gegaan met bouw en implementatie van het platform. • Door deze inspanningen ging eind december 2012 de eerste proeftuin van KankerNL live. De proeftuin is een besloten omgeving waar de verschillende onderdelen van KankerNL getest worden. Hiervoor nodigde KankerNL onder anderen (ex)patiënten, naasten en patiëntenorganisaties uit. Deze genodigden kunnen in de proeftuin medische informatie zoeken, een profiel aanmaken, meedoen aan discussies, een blog schrijven en contact maken met andere mensen in de proeftuin. • Het team van KankerNL schakelde in 2012 ook regelmatig het KankerNL-panel in. Zo krijgt het team van KankerNL inzicht in de vragen, wensen en behoeftes van potentiële gebruikers, (ex-)kankerpatiënten, naasten of hulpverleners. De panelleden testten half juli onder andere de eerste opzet en ontwerp van pagina’s van het nieuwe KankerNL. Ook oordeelden zij positief over het nieuwe logo voor KankerNL. • In de periode januari-maart 2012 hield KankerNL een korte enquête onder zorgprofessionals. KankerNL wilde zo inzicht krijgen in het gebruik van internet in de dagelijkse praktijk van professionals. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de bevraagde zorgprofessionals in de eerste fasen van de ziekte (klachten- en diagnosefase) terughoudender zijn over het gebruik van internet (zowel voor informatie als communicatie met anderen), dan in latere fasen van de ziekte. Het onderzoek leidde tot publicaties in onder andere Trouw en Medisch Contact. • In 2012 hielden teamleden van KankerNL regelmatig PATIËNTENONDERSTEUNING | 29 voorlichtingssessie. Een voorbeeld daarvan is de presentatie van teamleider Sociaal netwerk en Strategie KankerNL, Bartho Hengst, op 27 en 28 november 2012 in de Reehorst te Ede tijdens de Oncologiedagen van de V&VN, de beroepsvereniging voor oncologieverpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de oncologie. Speerpunt Kwaliteit van zorg De kankerzorg in Nederland is gemiddeld goed. Er zijn echter relevante kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. KWF Kankerbestrijding vindt dit onacceptabel. Patiënten hebben recht op de best mogelijke zorg en op betrouwbare informatieve over de kwaliteit van hun behandeling. KWF Kankerbestrijding zet zich in deze beleidsperiode 2011-2014 behalve voor ‘Transparantie en Taakverdeling’ binnen dit speerpunt ook in voor ‘Psychosociale Zorg’ en ‘Kanker en Ouderen’. activiteiten en resultaten Op het gebied van het deelspeerpunt ‘Psychosociale Zorg’ zijn in samenwerking met het programma vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding de inloophuizen ondersteund. Zij kregen een subsidie van KWF Kankerbestrijding voor het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten, ondersteuning van vrijwilligers en voor het bereiken van de doelgroep via communicatie. De inloophuizen zijn belangrijke, laagdrempelige voorzieningen voor patiënten en naasten die op zoek zijn naar psychosociale ondersteuning. • Daarnaast zijn subsidies toegekend voor de projecten ‘Kwaliteitsbevordering IPSO Inloophuizen’,


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above