Page 30

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

‘Kanker heb je samen. PR en Communicatie voor de nieuwe brancheorganisatie IPSO/FINK 2012’ en ‘Aanvraag voor financiële steun ten behoeve van PR activiteiten IPSO Therapeutische Centra’. De Hogeschool Rotterdam kreeg een subsidie voor ‘Evaluatie van het bezoeken van inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten’. • In het kader van dit deelspeerpunt is in 2012 een bewustwordingscampagne voorbereid voor zorgverleners (medisch specialisten en verpleegkundigen). Doel is psychosociale zorg beter onder de aandacht brengen. De campagne richt zich op de ziekenhuizen en zal in 2013 van start gaan. • In samenwerking met Menzis is verdere ervaring opgedaan met de vroegsignalering van psychosociale problemen middels een screeningsinstrument (de Lastmeter). Ook werd opdracht gegeven aan het Wenckebach Instituut (Universitair Medisch Centrum Groningen) om de implementatie van de psychosociale signalering te evalueren. • Door subsidiëring en monitoring van het project ‘Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker’ van de NVPO (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie) is gewerkt aan onder meer een online deskundigenbestand en het ontwikkelen van een bij- en nascholingsprogramma voor medische professionals. Op het gebied van het deelspeerpunt ‘Transparantie en Taakverdeling’ is een vervolg op de SCK-studie Kwaliteit van kankerzorg in Nederland gestart. Hierbij wordt ook in beeld gebracht welke ontwikkelingen rond verbeteren van de kwaliteit van zorg momenteel plaatsvinden . • Ook maakte KWF zich in de media hard voor kwaliteit van zorg. Zo pleitte Femke Welles, projectleider Kwaliteit van Zorg bij KWF Kankerbestrijding, voor scherpere normen voor goede borstkankerzorg. • Het deelspeerpunt ‘Kanker en Ouderen’ is in 2012 later gestart doordat de programmacoördinatoren pas laat aangesteld zijn (half 2012, terwijl het speerpunt in 2011 is gestart). In 2012 is dan ook met name gewerkt aan het meerjarenplan, veldverkenning en voorbereiding van activiteiten. Daardoor is de campagne gericht op bewustwording en agendasetting van kanker en ouderen helaas niet in 2012 gestart. Wel heeft Laura Houtenbos, programmacoördinator Kanker en Ouderen van KWF Kankerbestrijding, in Een Vandaag de problematiek aangekaart en onderzoekers opgeroepen om meer onderzoeksaanvragen naar Kanker en Ouderen in te dienen. • Ook startte in 2012 een samenwerking met Stichting Gerionne (Geriatrische Oncologie Nederland). Onderdeel van de samenwerking is de oprichting van de Werkgemeenschap Kanker en Ouderen die in 2013 van start zal gaan. Deze moet het onderzoeksveld in beweging brengen en de kennisachterstand op het gebied van kanker en ouderen wegwerken. • In 2012 is tevens een onderzoeksproject en een beleidsproject gefinancierd op het gebied van Kanker en Ouderen. PATIËNTENONDERSTEUNING | 30


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above