Page 32

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Doel 131,4 euro miljoen werven Met een eigen fondsenwerving van 137,2 miljoen euro was KWF Kankerbestrijding in 2011 het grootste fondsenwervende doel van Nederland. Het financiële doel voor 2012 was een opbrengst van 131,4 miljoen euro uit eigen fondsenwerving. activiteiten en resultaten KWF Kankerbestrijding slaagde er in 2012 in haar totale inkomsten fors te verhogen ten opzichte van 2011. In 2012 werd een recordbedrag van 146,3 miljoen euro ontvangen, een groei van 12,9 miljoen euro (9,7 procent) vergeleken met 2011, toen 133,4 miljoen euro werd ontvangen. De totale inkomsten voor 2012 uit eigen fondsenwerving kwamen uit op 137,2 miljoen euro. • Het grootste deel van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontving KWF Kankerbestrijding via particulieren. In totaal brachten zij 41,3 miljoen euro op. Ook kende KWF Kankerbestrijding een groei in het aantal particuliere donateurs, waarvan de meesten zich aanmeldden via de campagne Sta Op Tegen Kanker (circa 62.000). • Wel is een duidelijke trend zichtbaar dat traditionele fondsenwervingsmethoden zoals direct mailings en koude werving – ‘onbekende’ mensen bellen met de vraag of ze donateur willen worden – over hun hoogtepunt heen lijken te zijn. De opbrengsten uit de KWF-Loterijen daarentegen bleven hoog, met name door de inzet van straatwerving: 9,5 miljoen euro (doelstelling 9,2 miljoen euro). • De inkomsten uit Fight cancer, het jonge en eigenzinnige actielabel van KWF Kankerbestrijding, stegen met bijna dertig procent naar in totaal 1,9 miljoen euro. Een mooi resultaat, FONDSENWERVING | 32 maar Fight bleef desondanks achter bij haar ambitieuze doelstellingen die waren gesteld op 2,5 miljoen euro. • De trend dat mensen graag aan iets dichtbij geven – aan hun buurman die de Alpe d’HuZes opfietst of aan het inloophuis om de hoek bijvoorbeeld – zette ook in 2012 door. In totaal brachten acties vrijwilligers (acties georganiseerd door vrijwilligers voor KWF Kankerbestrijding) 35,8 miljoen euro op (doelstelling 27,8 miljoen euro). De grootste actie van vrijwilligers was wederom de Alpe d’HuZes met een recordopbrengst van 32,1 miljoen euro. • De doelstelling om 3,7 miljoen euro te ontvangen uit relaties met nieuwe bedrijven en acties, is helaas niet volledig gerealiseerd. Voornaamste redenen hiervoor is het gebrek aan voltallige ftebezetting op het dossier Bedrijven. Wel groeiden de inkomsten ten opzichte van 2011 met 0,5 miljoen euro. • De inkomsten uit nalaten (33,5 miljoen euro) bleven achter bij de doelstelling (35,5 miljoen euro). Opvallend werden er wel meer nalatenschappen geschonken aan KWF Kankerbestrijding in 2012 en was ook het gemiddelde geefbedrag per nalatenschap hoger. Maar de nalatenschappen die nu aangemeld worden, worden pas later afgewikkeld, waardoor KWF Kankerbestrijding de inkomsten hieruit later ontvangt. Daarnaast zijn bij de afwikkeling van nalatenschappen regelmatig huizen betrokken. Vanwege het huidige economische klimaat duurt het langer voordat deze verkocht zijn. Hierdoor neemt de afwikkelingstijd toe en ontvangt KWF Kankerbestrijding het geld verspreid. • KWF Kankerbestrijding wil, naast het uitvoeren van bovengenoemde fondsenwerving, ook regisseur en verbinder zijn in de strijd tegen kanker. Een partij die vanuit haar eigen strategie en speerpunten doelen realiseert door intensief


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above