Page 33

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

totale baten eigen fondsenwerving kosten als % van baten uit eigen fondsenwerving en actief samen te werken met andere partijen. Eén van de activiteiten op dit terrein is de samenwerking met Universitair Medische Centra. De gezamenlijke inkomsten waren in 2012 circa 1,6 miljoen euro. KWF Kankerbestrijding werkt onder andere met het Nederlands Kanker Instituut structureel samen om fondsen te werven via het NKI-AVL Fonds. Ook is in mei 2011 een soortgelijke samenwerking opgericht met de Health Foundation Limburg/ MUMC (Maastricht) in het Kankeronderzoekfonds Limburg. In oktober 2012 startte een samenwerking met het UMC St. Radboud: het Radboud Oncologie Fonds. Omdat ook vanuit andere partijen de wens tot samenwerking met KWF Kankerbestrijding is geuit, is medio 2012 besloten de fondsenwerver Samenwerking strategisch te positioneren in het strategie-team van KWF. De opdracht van deze fondsenwerver is actief te zoeken naar businessto business partnerships in bestaande en nieuwe markten in bestaande en nieuwe vormen. FONDSENWERVING | 33 totale baten nalatenschappen grootste actie: alpe d’huzes Doel Meer innovatie Omdat traditionele fondsenwervingsmethodes, zoals machtigingen en koude werving, over hun hoogtepunt heen lijken te zijn, is het van belang nieuwe, innovatieve en duurzame producten/ kanalen te identificeren, uit te werken en te implementeren. In 2012 stond innovatie hoog op de agenda van KWF Kankerbestrijding. activiteiten en resultaten Om de noodzaak van innovatie ook echt duidelijk te maken kregen in 2012 alle fondsenwervers van KWF Kankerbestrijding een meetbare doelstelling mee om jaarlijks drie innoverende fondsenwervende activiteiten te bedenken waarvan er één ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het is de eerste keer dat zo’n target is toegevoegd aan het takenpakket van de fondsenwervers van KWF Kankerbestrijding. Eén van de ideeën die daaruit voortrolden is ‘Gezond Werkgeverschap’. Daarbij wil KWF Doel Resultaat €131,4 miljoen €137,2 miljoen Doel Resultaat 14,8% 13,5% Doel Resultaat €35,5 miljoen €33,5 miljoen Doel Resultaat €25,0 miljoen €32,1 miljoen doelen en resultaten in cijfers


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above