Page 36

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Wat hebben we bereikt? In 2012 kwamen er klachten binnen over fondsenwerving, 2901 in totaal. Hoe zorgt KWF Kankerbestrijding ervoor dat fondsenwerving niet voor te veel irritatie zorgt bij de ontvanger? Barbara Hellendoorn, hoofd fondsenwerving: “We realiseren ons dat fondsenwerving soms irritaties oproept, maar wij denken dat de geefvraag voldoende urgent is. Wel proberen we dat op een manier te doen die de minste irritaties oproept. Daarbij staan het juiste moment en de juiste persoon via het juiste kanaal centraal. Uiteraard staat compliance hoog in het vaandel bij KWF en opereren we binnen de kaders van de wet. Een interne compliance monitor zorgt voor een goede borging hiervoor. Alle bureaus die telemarketing of straatwervingsacties voor ons verrichten, worden hieraan onderworpen. Als blijkt dat mensen tijdens een telefoongesprek geïrriteerd raken, ronden we meteen af. Als mensen desondanks klachten hebben, proberen we die zo snel en correct mogelijk op te lossen. Zonodig passen we onze manieren van fondsenwerving FONDSENWERVING | 36 aan.” Zie ook Integraal klachtenmanagement bij KWF Kankerbestrijding 2012, pagina 49. “Ik ben ontzettend onder de indruk dat weer zoveel mensen met ons zijn opgestaan tegen kanker. Sta Op Tegen Kanker groeit uit tot een enorme beweging. En dat is zeker in deze crisistijd heel bijzonder. Want of mensen nou een machtiging geven, opstaan in het stadion of KWF Kankerbestrijding op nemen in hun testament, zonder hen kunnen wij niet zorgen dat kanker geen dodelijke ziekte meer wordt.” “We hebben helaas te weinig prioriteit gegeven aan merchandising. Zo wilden we binnen KWF Kankerbestrijding één gezamenlijke strategie en plan van aanpak ontwikkelen rondom het Merchandise-project. Een eerste pilot daarvan had moeten plaatsvinden rondom Sta Op Tegen Kanker 2012. In 2012 hebben we ook nog te weinig structuur kunnen geven aan hoe we een langdurige relatie met onze achterban kunnen aangaan. KWF Kankerbestrijding wil mensen graag meer en langer betrekken in de strijd tegen kanker. De trend is dat mensen zich echter voor steeds kortere duur verbinden aan een goed doel. In 2013 gaan we proberen meer mensen ook voor de langere termijn aan ons te binden.” Met wie werd samengewerkt op fondsenwervingsgebied in 2012? • KWF Kankerbestrijding werkt samen met bedrijven als Menzis, Essent, Didi, Hema, Hunkemöller, Kruidvat, Philips, PSV, FC Utrecht, De Graafschap en Vitesse. • Samen met het NKI-AVL, UMC Groningen, UMC St. Radboud en het Health Foundation Limburg/MUMC (Maastricht) werft KWF Kankerbestrijding op regionaal niveau fondsen. • In het hele jaar vinden acties voor KWF Kankerbestrijding plaats. Grote acties zijn Alpe d’HuZes, Ride for the Roses, Mont Ventoux, Bergh in het Zadel en KippenLoop Katwijk. Barbara Hellendoorn hoofd fondsenwerving


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above