Page 38

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

ombuigen in de praktijk: afdeling alkmaar “Wat zijn wij al ver hè”, zeiden ze tegen elkaar tijdens de laatste regiobijeenkomst in 2012 in Heerhugowaard. ‘Ze’ zijn de vertegenwoordigers van de afdelingen Oudorp, Koedijk, Huiswaard, Alkmaar- Noord en Alkmaar Centrum. Deze afdelingen liggen binnen de gemeentegrens van de stad Alkmaar. Al tijdens een regiobijeenkomst in mei 2011 werden de vertegenwoordigers geïnformeerd over de veranderingen. Uiteraard riep de bijeenkomst veel vragen op en zagen de aanwezigen heel wat uitdagingen op zich af komen. Logisch; de vertrouwde indeling (soms al ruim zestig jaar!) gaat op de schop. Na deze informatiebijeenkomst waren de meesten, met het bestuur Alkmaar Centrum voorop, het eens dat ze er samen voor moesten gaan. eerste contacten Daarna zijn de eerste voorzichtige contacten gelegd met de andere afdelingen in de gemeente. De meesten kenden elkaar niet. Adressen en telefoonnummers werden uitgewisseld. In oktober 2011 was het tijd voor een vervolg. Op deze avond hebben de vertegenwoordigers de eerste stappen gezet naar het nieuwe model. Ze kregen huiswerk mee: welke rol zien ze voor zichzelf binnen het nieuwe model? nieuw bestuur Om alle wijkhoofden te informeren, was er in april 2012 een bijeenkomst. De avond was meteen een prachtige gelegenheid voor de wijkhoofden elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Het ‘nieuwe’ Alkmaar was een feit. VRIJWILLIGERS | 38 Doel Activiteiten vrijwilligers verbreden Meer dan vroeger willen mensen een eigen, herkenbare vorm geven aan hun strijd tegen kanker. Gekoppeld aan de eigen ziekte of aan de ziekte of het overlijden van een naaste. Dat vraagt om afdelingen die initiatiefnemers in hun woonplaats kunnen helpen en aanmoedigen. En om bestuurders die nieuwsgierig zijn naar wat er voor KWF speelt in hun gemeente en die bereid en in staat zijn in te spelen op deze nieuwe vrijwilligers en hun wensen. Om initiatieven en acties van burgers en bedrijven lokaal/regionaal met elkaar te verbinden, wil KWF Kankerbestrijding bovendien het aantal afdelingen terugbrengen van zestienhonderd naar vierhonderd. Zo kunnen de nieuwe afdelingen ook efficiënter werken. Dit proces moet in 2014 afgerond zijn. In 2012 moeten er al vijftig afdelingen samengevoegd zijn. activiteiten en resultaten • Het aantal van vijftig afdelingen ‘nieuwe stijl’ is niet gehaald. De eerste zestien afdelingen zijn samengevoegd naar vijf gemeentelijke afdelingen. Nog eens 213 afdelingen zijn klaargestoomd om voor 1 juni 2013 gemeentelijk te worden. • Ook organiseerde KWF Kankerbestrijding in 2012 door het hele land regiobijeenkomsten voor bestuurders, contactpersonen van lokale afdelingen en organisatoren van acties en Samenlopen. Tijdens deze bijeenkomsten lichtte KWF Kankerbestrijding de plannen voor de komende jaren toe en sprak KWF Kankerbestrijding met de vrijwilligers over de veranderingen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above