Page 39

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

• Daarnaast stelde KWF Kankerbestrijding voor de te starten nieuwe afdelingen een functieboek vrijwilligers op met 18 nieuwe functieprofielen. Bij het samenvoegen van afdelingen ontstaan grotere besturen, waardoor ook het aantal functies binnen zo’n afdeling stijgt. Het functieboek geeft de vrijwilligers houvast bij het opzetten van zo’n afdeling. Doel Nieuwe vrijwilliger administratief beter ondersteunen KWF Kankerbestrijding wil meer vragen van de potentiële vrijwilligers en daarom is het belangrijk dat de vrijwilliger beter ondersteund wordt. ‘Ontzorgen’ is hierbij het motto. De bedoeling is in 2012 minimaal vijftig afdelingen een digitaal portal te bieden waarin zij de mogelijkheid krijgen om een aantal administratieve activiteiten zelfstandig uit te voeren, zonder tussenkomst van het vrijwilligersbureau van KWF Kankerbestrijding. Denk aan de financiële afhandeling van de collecte-opbrengst of het sturen van brieven naar de vrijwilligers. activiteiten en resultaten De oplevering van het relatiebeheersysteem, Klantbox, dat hiervoor moet zorgen, heeft vertraging opgelopen. Daardoor is de doelstelling niet gehaald. Begin 2013 zal het systeem wel werken (zie ook pagina 42). VRIJWILLIGERS | 39 Doel 11,5 miljoen euro werven Afdelingen en vrijwilligers zijn niet alleen het fundament van KWF Kankerbestrijding. Ze halen samen veel geld op voor kankerbestrijding. Door te collecteren, maar ook door bijvoorbeeld SamenLopen voor Hoop te organiseren, uitvaartcollectes te houden en particuliere acties uit te voeren. Daar komt bij dat de ruim honderdduizend vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding belangrijk zijn voor de organisatie. Geen enkel goed doel in Nederland is in staat om zoveel vrijwilligers tegelijk op straat te krijgen als tijdens de collecteweek van KWF Kankerbestrijding het geval is. Doel voor 2012 was via de ruim honderdduizend vrijwilligers 11,5 miljoen euro op te halen voor de strijd tegen kanker. activiteiten en resultaten Het doel van 11,5 miljoen euro is niet gehaald. Ook is er een verschuiving te zien in de herkomst van de opbrengsten. Weliswaar komt het merendeel van het opgehaalde geld uit de collecte, maar de opbrengst van de collecte loopt al een aantal jaren langzaam terug. Daarnaast wordt steeds meer geld opgehaald met alternatieve collectes en acties. Zo stijgt het aandeel van de uitvaartcollecte significant (plus twintig procent ten opzichte van 2011), worden steeds meer SamenLopen voor Hoop georganiseerd en komen er meer acties voor KWF Kankerbestrijding en brengen die ook meer op.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above