Page 42

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Wat hebben we bereikt? “Ik ben heel erg blij met het succes van de nieuwe SamenLopen voor Hoop. Zo haalden de SamenLopen voor Hoop in bijvoorbeeld Ommen, Heerde en Bommelerwaard niet alleen veel geld op, ze groeiden ook echt uit tot ware volksfeesten. Ook de steden die voor de tweede en derde keer een SamenLoop voor Hoop organiseerden, Geldermalsen, Alpen aan de Rijn en Velthoven, waren bijzonder. Daarnaast vond ik het leuk dat we een aantal SamenLoop voor Hoop-coördinatoren en een aantal expert- vrijwilligers mee hebben kunnen nemen naar Dublin voor een bijeenkomst over de SamenLoop voor Hoop. Dat was inspirerend. Voor hen en voor ons. Die mensen verbinden zich voor langere tijd aan ons en het is fijn om ze zo te kunnen betrekken bij onze missie. Als het gaat om de vernieuwing van de afdelingen, zie ik een toenemende positieve houding ten aanzien van de vernieuwing van het vrijwilligerswerk van KWF Kankerbestrijding. Er ontwikkelt zich een groeiend besef bij de afdelingen om naast de collecte ook andere activiteiten te gaan opzetten. Zo zijn steeds meer afdelingen actief met de uitvaartcollectes, hebben we de maatschappelijke stage geïntroduceerd en een eerste groep vrijwilligers getraind om de maatschappelijke stage voor KWF Kankerbestrijding in hun gemeente te promoten. Als het gaat om het werven van vrijwilligers hebben we onze doelstelling van 7000 nieuwe vrijwilligers gehaald. Het gaat hier om vrijwilligers die via onze landelijke wervings- en collectecampagnes zijn geworven. Daanaast hebben ook steeds meer afdelingen zelf wervingsacties ondernomen om nieuwe vrijwilligers te vinden.” VRIJWILLIGERS | 42 “Een van de belangrijkste doelen van het nieuwe vrijwilligersbeleid is naast verbreding van de inzet van vrijwilligers voor KWF, het verbeteren van de service aan en de verhoging van de zelfstandigheid van de afdelingen. In 2012 wilden wij daarvoor een digitaal vrijwilligersportaal bieden, een zogenaamd ‘Mijn KWF’ waar vrijwilligers zonder inbreng van KWF Kankerbestrijding bijvoorbeeld hun administratie kunnen regelen. Het portaal is afhankelijk van het nieuwe relatiebeheersysteem en Klantbox. Door de vertraging van de introductie van Klantbox is oplevering van het vrijwilligersportaal ook vertraagd. Dit zal nu begin 2013 worden uitgerold.” Ook nog gebeurd in 2012: Landelijke KWF-dag Meer dan honderdduizend vrijwilligers zetten zich op allerlei manieren in voor de strijd tegen kanker. Op de Landelijke KWF-dag op 21 april 2012 vierde KWF Kankerbestrijding de inzet van al deze mensen. Tijdens deze dag konden vrijwilligers workshops volgen, zoals ‘presentatietechnieken’ en het ‘werven van vrijwilligers’. Ook lichtte KWF Kankerbestrijding onder andere het Speerpunt Nederland Rookvrij en de onderzoeken die mogelijk zijn gemaakt door de inzet van de vrijwilligers toe. Tijdens de dag werd ook de Prof. dr. P. Muntendamprijs toegekend aan de longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter. Zij kregen de prijs, ter waarde van 50.000 euro, vanwege hun vernieuwende aanpak voor de behandeling van tabaksverslaving en hun onvermoeibare strijd voor een rookvrij Nederland. In totaal bezochten zo’n achthonderd vrijwilligers de Landelijke KWF-dag. Helmi Speijkers hoofd programma vrijwilligers


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above