Page 45

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

In internationaal verband is KWF Kankerbestrijding aangesloten bij de Union of International Cancer Control (UICC) en de Association of European Cancer Leagues (ECL). Bevoegdheden en taken van Raad van Toezicht, bestuur en adviesorganen Met ingang van 26 juni 2012 hanteert KWF Kankerbestrijding een Raad van Toezichtmodel in plaats van een bestuursmodel. De Raad van Toezicht  houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en adviseert de bestuurder van KWF Kankerbestrijding (directeur Michel Rudolphie) over de grote lijnen van het beleid. Om het toezicht zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden, zijn drie commissies ingericht. De Audit Commissie voor supervisie op financiële aangelegenheden bestaande uit: Drs. P.H.J.M. (Paul) Dirken en Mw. Prof.mr. T. (Tanja) Bender, beiden lid van Raad van Toezicht, de Remuneratie Commissie voor benoemingen en remuneratiebeleid bestaande uit: Mr. H.J.E. (Harm) Bruins Slot, A.W. (Adriaan) Grandia en Prof. dr.J. (Jaap) Verweij, allen lid van Raad van Toezicht en de Beleggingscommissie voor advies over het beleggingsbeleid (zie pagina 53). Raad van Toezicht samenstelling raad van toezicht voorzitter Mr. H.J.E. (Harm) Bruins Slot, voorzitter sinds 2008. Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen ‘s Heeren Loo; voorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen; vice-voorzitter Vereniging Aegon; voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Apeldoorn e.o.; voorzitter Raad van Toezicht Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. vice-voorzitter Prof. dr.J. (Jaap) Verweij, vice-voorzitter sinds 2011. Vakgebied: Wetenschappelijk onderzoek en zorg. Functie: Hoogleraar en hoofd afdeling Interne Oncologie, Erasmus MC Nevenfuncties: Lid Koninklijke Nederlandse Akademie BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 45 van Wetenschappen; lid European Acadamy of Cancer Sciences; redacteur Journal of Clinical Oncology; redacteur The Oncologist; jurylid diverse prijzen van de American Association for Cancer Research en American Society for Clinical Oncology; lid Programma Commissie American Society for Clinical Oncology; wetenschappelijk adviseur Universiteit van Pavia, Italië; wetenschappelijk adviseur Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Aarhus, Denemarken; wetenschappelijk adviseur farmacie. toezichthouder financiën Drs. P.H.J.M. (Paul) Dirken, toezichthouder financiën sinds 2010. Vakgebied: Financiën. Functie: Directeur Rabobank Nederland, Utrecht. Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen Holding Gulpener BV. algemeen lid A.W. (Adriaan) Grandia, lid sinds 2008. Vakgebied: Adviseur Marketing. Nevenfuncties: Honorair consul-generaal van Malta; bestuurslid Keuken van 1870; projectcoördinator, adviseur Hospitality Support Group; bestuurslid Eiland Pampus; bestuurslid VVV ATCB pensioen fonds; directeur AWG Hospitality Consultants; bestuurslid Nederlandse Consuls Association; Nelson Mandela Kinderfonds.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above