Page 48

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht onder het kopje Toelichting op de staat van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sv- en pensioenpremies deel uit van de bezoldiging. Management Team De algemeen directeur laat zich bijstaan door een team van de hoofden van de eenheden waarin hij het Bureau heeft georganiseerd, het Management Team. Het MT is opgesplitst in een Strategisch Overleg en een Operationeel Overleg. Hierin worden inhoudelijke, strategische onderwerpen en organisatorische, operationele zaken voorbereid voor besluitvorming in het Directie- Voorzitters Overleg. Dit bestaat uit de algemeen directeur en de voorzitters van het Strategisch en Operationeel Overleg. In het Strategisch Overleg hebben zitting hoofd Programma Onderzoek, hoofd Programma Fondsenwerving, hoofd Programma Preventie en Patiëntenondersteuning, hoofd Programma Vrijwilligers en manager Corporate Communicatie BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 48 & Strategie. In het Operationeel Overleg hebben zitting het hoofd Cluster Bedrijfsvoering, hoofd Cluster Service, hoofd ICT en manager Personeel en Organisatie. Het Strategisch en Operationeel Overleg vergaderen minimaal twee keer per maand. Het Directie-Voorzitters Overleg vergadert wekelijks. hoofd programma onderzoek Dr. Gijs Boerrigter Nevenfuncties: Voorzitter commissie wetenschappelijk onderzoek van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen VFI; bestuurslid Nico Binnendijk Fonds; Bestuurslid Radboud Oncologie Fonds. hoofd programma fondsenwerving Barbara Hellendoorn Nevenfuncties: Penningmeester Stichting Esther Dina Polak; secretaris Bestuur NKI-AVL Fonds; bestuurslid Kanker Onderzoeks Fonds Limburg; bestuurslid Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen; Bestuurslid Radboud Oncologie Fonds. hoofd programma preventie en patiëntenondersteuning Drs. Femke Welles tot 27 februari 2012, daarna Martin Breed (a.i.) Nevenfuncties: geen. hoofd programma vrijwilligers Helmi Speijkers Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Collecte Plan. hoofd cluster bedrijfsvoering Ruud Kamphuis Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Ride for the Roses; bestuurslid Stichting Henri Jordaan Fonds; bestuurslid Stichting Theodora Boasson; bestuurslid Stichting Nico Binnendijk Fonds; bestuurslid Kanker Onderzoeks Fonds Limburg; bestuurslid Radboud Oncologie Fonds; voorzitter Commissie Bedrijfsvoering & Financiën VFI; lid Commissie Verslaggeving CBF; incidentele advisering goede doelenorganisaties op financieel/ administratief gebied. hoofd cluster service Drs. Marjolein Hol Nevenfuncties: geen. hoofd cluster ict Albert Kleinjan (a.i.) Nevenfuncties: geen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above