Page 50

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

klachtenmanager. De klachtenmanager heeft als taak om in de loop van 2013 binnen KWF Kankerbestrijding Integraal Klachtenmanagement fasegewijs te implementeren, te beginnen met de topdrie: straatwerving, mailingen en telemarketing. Adviesraad en -commissies wetenschappelijke raad van kwf kankerbestrijding BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 50 (wr) de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding (WR) adviseert het bestuur van KWF Kankerbestrijding en zorgt voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor onderzoek en daaraan verwante andere activiteiten met het oog op een verantwoorde doelbesteding aan wetenschappelijk kankeronderzoek en opleiding op dit gebied. Ook geeft de WR gevraagd en ongevraagd advies over het beleid voor subsidiëring van wetenschappelijk kankeronderzoek en over ontwikkelingen van belang voor de voortgang van dit onderzoek en gebieden waar dit onderzoek betrekking op heeft. De Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding (WR) vergaderde driemaal. De WR heeft advies uitgebracht over de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (KWO-prijs) 2012, Sta Op Tegen Kanker International Translational Cancer Research projecten, KWF Fellowships en het KWF Ontwikkelingssamenwerkingsprogramma.  In 2012 werd tevens de nieuwe WR organisatiestructuur ingericht en het WR reglement vastgesteld. Er zijn besluiten genomen om de beoordelingsprocedure aan te scherpen en de financiering van open access publicatie te introduceren. Prof. Meijer en prof. Luijten hebben een presentatie gegeven inzake topsectorenbeleid. samenstelling wetenschappelijke raad van kwf kankerbestrijding (wr) De WR bestond op 31 december 2012 uit een WRPresidium en zes vaste commissies te weten: de commissie voor Fundamenteel Kankeronderzoek, de commissie voor Translationeel en Toegepast onderzoek, de commissie voor Klinische Studies, de commissie voor Psychosociaal Onderzoek, de commissie Alpe d’HuZes en de Signaleringscommissie Kanker (SCK). De volgende personen hadden op 31 december 2012 zitting in het Presidium van de WR: voorzitter wr-presidium Prof.dr. Emile Voest, hoogleraar Medische Oncologie, UMCU, Utrecht. vice-voorzitter wr-presidium en voorzitter commissie voor fundamenteel kankeronderzoek Prof.dr. Edo Vellenga, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, UMCG, Groningen. vice-voorzitter commissie voor fundamenteel kankeronderzoek Prof. dr. Rene Medema, bijzonder hoogleraar Experimentele Oncologie en directeur wetenschapsbeleid NKI-AVL, Amsterdam. voorzitter commissie voor translationeel en toegepast onderzoek Prof.dr. Gerrit Meijer, hoogleraar Pathologie, VUmc, Amsterdam. voorzitter commissie voor klinische studies en vice-voorzitter commissie voor trans lationeel en toegepast onderzoek Prof.dr. Stefan Sleijfer, bijzonder hoogleraar Translationele Medische Oncologie, Erasmus Universiteit, Rotterdam.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above