Page 51

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

vice-voorzitter commissie voor klinische studies Prof.dr. Jean Klinkenbijl, hoogleraar Chirurgische Oncologie, AMC, Amsterdam. voorzitter commissie voor psychosociaal onderzoek Prof.dr. Hanneke de Haes, hoogleraar Medische Psychologie, AMC, Amsterdam. vice-voorzitter commissie voor psychosociaal onderzoek Prof.dr. Judith Prins, hoogleraar Medische Psychologie, UMC St. Radboud, Nijmegen. voorzitter commissie alpe d’huzes Prof.dr. Jourik Gietema, hoogleraar Medische Oncologie, UMCG, Groningen. vice-voorzitter commissie alpe d’huzes Prof.dr.ir. Flora van Leeuwen, bijzonder hoogleraar Epidemiologie van Kanker, NKI-AVL, BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 51 Amsterdam. voorzitter signaleringscommissie kanker (sck) Prof.dr. A.G.J. van der Zee, hoogleraar Gynaecologische Oncologie, UMCG, Groningen. Nadere informatie over de samenstelling van de WR van KWF Kankerbestrijding is te vinden op kwfkankerbestrijding.nl Maatschappelijke Raad voor de Kankerbestrijding (MRK) De Maatschappelijke Raad adviseert het bestuur van KWF Kankerbestrijding gevraagd en ongevraagd ten aanzien van velerlei zaken, met name door onderwerpen die met vrijwilligers te maken hebben of publieksgevoelig zijn. De MRK bestaat uit vrijwilligers. Naast lidmaatschap aan de raad zijn velen van hen ook actief in andere vrijwilligersactiviteiten voor KWF Kankerbestrijding. Statutair is de raad gehouden aan drie vergaderingen per jaar. De raad kwam in 2012 zes keer bijeen, waarvan tweemaal samen met het bestuur. Daarnaast kwamen ook de diverse ingestelde werkgroepen meerdere keren samen. taken van de mrk Statutair heeft de MRK tot taak het bestuur van KWF Kankerbestrijding van advies te dienen ten aanzien van het door het bestuur vast te stellen meerjarenbeleidsplan, de jaarlijkse begroting en het jaarplan. De MRK adviseert ook ten aanzien van voornemens van het bestuur tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie en splitsing, dan wel tot ontbinding van de stichting. Daarnaast adviseert de MRK het bestuur van de stichting, al dan niet op verzoek, ten aanzien van andere onderwerpen – in het bijzonder het vrijwilligersbeleid, waaronder in elk geval het afdelingsreglement en de indeling in afdelingen, en contacten met acties van derden en patiëntenverenigingen. de mrk in 2012 Naast veel kleinere punten, zijn de volgende zaken aan de orde geweest: • De opzet van de Landelijke KWF-dag en toekomstige ontwikkelingen. • De begroting voor het jaar 2013. • Inzet van vrijwilligers naar aanleiding van het rapport ‘Burgers aan Boord’. • Samenwerking van KWF met verzekeringsmaatschappijen. • ICT–problemen van nu en oplossingen voor de naaste toekomst.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above