Page 52

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

• Patiëntenparticipatie in kankeronderzoek. • Ontwikkelingen met betrekking tot SamenLoop voor Hoop en Alpe d’HuZes. • De jaarplannen van de Programma’s Vrijwilligers, Preventie en Patiënten-ondersteuning, Fondsenwerving en Onderzoek. • De speerpunten van beleid van KWF Kankerbestrijding. • Ontwikkeling inkomsten gedurende 2012 over de verschillende inkomstenbronnen. • Instelling werkgroepen binnen de MRK. • Wijziging Governance Structuur van KWF Kankerbestrijding. • Herstructurering organisatie kantoor KWF Kankerbestrijding. samenstelling mrk per 31 december 2012 voorzitter De heer G.J.H. Jørgensen (Jos), voorzitter sinds 2011, lid van de MRK sinds 2008. Voormalig docent, voorzitter KWF Kankerbestrijding afdeling Hardenberg. vice-voorzitter De heer R.H. Meppelink (Rien), Notaris. leden De heer H. Bernaert (Hans), Voormalig directeur diverse ABN Amro regiokantoren. Mevrouw E. Calis (Engelien), Eigenaar/adviseur Borealis Managementadvies en Organisatiesupport , voorzitter KWF-afdeling Nijmegen, bestuurslid Dierenbescherming Nijmegen. Mevrouw L.D.F. Goossens (Liliane), Eigenaar Liliane Goossens Business Management/Voorzitter Stichting Lopen voor het Leven. Mevrouw H. Landeweer (Hendrien), Voormalig projectleider IT, voorzitter KWF Kankerbestrijding afdeling Bussum. De heer G.J. van der Staaij (Gert-Jan), Sales & Marketing manager K+V Van Alphen automatiseringsdiensten. De heer D. Stapper (Dick), Projectmanager Agilent Technologies, vice-voorzitter en initiator van de SamenLoop voor Hoop Alphen a/d Rijn. De heer H. Visser (Bert), Gepensioneerd apotheekhoudend huisarts, sinds 2003 bestuurder BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 52 van de stichting Stol-Vennema. Deze stichting doneert aan medisch kankeronderzoek. mutaties in de raad in 2012 In 2012 nam het volgende lid afscheid van de Raad: De heer E. Blok (Ernst), Algemeen directeur thuiszorg InHolland, bestuurslid KWF Kankerbestrijding afdeling Haarlem. In 2012 trad als nieuw lid toe tot de Raad: Mevrouw E. Calis (Engelien), Eigenaar/adviseur Borealis Managementadvies en Organisatiesupport, voorzitter KWF-afdeling Nijmegen, bestuurslid Dierenbescherming Nijmegen. Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning In 2012 is de naamgeving van Adviescommissie Preventie en Patiëntenondersteuning veranderd in Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning (RPP). Dit conform de structuur van de adviesraden van KWF Kankerbestrijding. De raad fungeert als een onafhankelijk adviesorgaan met als taak het bestuur te adviseren op het gebied van preventie van kanker en ondersteuning van kankerpatiënten, publieksvoorlichting en klachtadvies. De RPP baseert haar adviezen op actuele wetenschappelijke en maatschappelijke kennis. De raad weegt op basis van de aanwezige expertise de verschillende mogelijkheden voor het doelmatig verbeteren van de inspanningen


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above