Page 53

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

die KWF Kankerbestrijding pleegt op het gebied van kankerpreventie en patiëntenondersteuning. de rpp in 2012 De raad vergaderde viermaal. De RPP heeft advies gegeven op het meerjarenplan van de speerpunten en Preventie. Door de afwezigheid van een voorzitter is er geen jaarlijks overleg met de MRK geweest. samenstelling De RPP bestaat uit maximaal zeven vaste leden. Door het terugtreden van de voorzitter en een van de leden bestond de raad eind 2012 uit vijf leden. Dr. ir. M. (Monique) Pieters, sectordirecteur Volksgezondheid en Zorg, RIVM. Prof.dr. L. (Bart) Kiemeney, hoogleraar Epidemiologie, UMC St Radboud, Nijmegen. Dr. P. (Piet) Bakker, hoogleraar Procesinrichting en Procesinnovatie in de zorg, AMC-UvA. Prof.dr. E. (Elsken) van der Wall, internistoncoloog UMC, hoogleraar interne geneeskunde, Universiteit Utrecht. Prof. dr. H. (Harry) van der Wiel, hoogleraar gezondheidspsychologie Universiteit Groningen. afgetreden in 2012 Prof. dr. B. (Bert) Schadé, hoogleraar huisartsengeneeskunde, AMC. Prof. dr. J. (Josien) Bensing, hoogleraar gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht, directeur BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 53 Nivel. Beleggingscommissie De Beleggingscommissie adviseert de algemeen directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht over het beleggingsbeleid. De Beleggingscommissie bestond op 31 december 2012 uit de volgende personen: voorzitter Drs. P.H.J.M. (Paul) Dirken, directeur Rabobank Nederland, Utrecht, lid Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding. leden Mevr. prof.mr. T.(Tanja) Bender, Hoogleraar Internationaal Belastingrecht Universiteit Leiden, Partner PWC, lid van de Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding. Drs. J. (Jan) H. Holsboer, voormalig lid Raad van Bestuur ING, Amsterdam. Prof.dr. R. (Dolf) G.C. van den Brink, voormalig lid Raad van Bestuur van ABN Amro en Bijzonder Hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instellingen aan de UvA. Drs. Michel T. Rudolphie, MBA, algemeen directeur KWF Kankerbestrijding In de consolidatie betrokken stichtingen De volgende stichtingen zijn aangemerkt als groepsrelaties van KWF Kankerbestrijding: • Stichting Nico Binnendijk Fonds, gevestigd te Amsterdam. • Stichting Henri Jordaan Fonds, gevestigd te ’s Gravenhage. • Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg, gevestigd te Amsterdam. • Stichting NKI-AVL Fonds, gevestigd te Amsterdam. • Stichting Radboud Oncologie Fonds, gevestigd te Nijmegen. KWF Kankerbestrijding heeft een meerderheid van stemmen in het bestuur van deze stichtingen. Daarnaast heeft KWF Kankerbestrijding de beschikking over economische voordelen en loopt zij economische risico’s met betrekking tot de activiteiten van deze stichtingen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above