Page 54

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

 stichting nico binnendijk fonds doel De stichting heeft tot doel het bevorderen van kankerbestrijding in het algemeen en wetenschappelijk onderzoek naar kanker in het BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 54 bijzonder. samenstelling bestuur De heer M.T. Rudolphie, voorzitter De heer R.M. Kamphuis, penningmeester De heer G.H. Boerrigter, secretaris   stichting henri jordaan fonds doel De stichting heeft tot doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kankerbestrijding. Mocht kanker ooit worden bedwongen dan zal zij zich richten op andere dan nog ongeneeslijke ziekten. In beginsel worden slechts de revenuen van het vermogen ingezet. Slechts in bijzondere gevallen kan het vermogen, tot een maximum van veertig procent worden ingezet. samenstelling bestuur De heer M.T. Rudolphie, voorzitter Mevrouw P.A. Bossink, secretaris De heer R.M. Kamphuis, penningmeester stichting kankeronderzoeksfonds limburg doel De stichting, opgericht door AZM en KWF Kankerbestrijding, heeft ten doel structurele gezamenlijke fondsenwerving voor en besteding aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kankerbestrijding. samenstelling bestuur De heer M.T. Rudolphie, voorzitter De heer G.J.H.C.M. Peeters, bestuurslid De heer F.H.J. Koelman bestuurslid Mevrouw B.M.C. Hellendoorn-Mineur, bestuurslid De heer R.M. Kamphuis, penningmeester   stichting nki-avl fonds doel De stichting, opgericht door NKI en KWF Kankerbestrijding, heeft ten doel structurele gezamenlijke fondsenwerving voor en besteding aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kankerbestrijding. samenstelling bestuur De heer R. Medema, voorzitter De heer M.T. Rudolphie, bestuurslid Mevrouw B.M.C. Hellendoorn-Mineur, bestuurslid   stichting radboud oncologie fonds doel De stichting, opgericht door UMC St Radboud en KWF Kankerbestrijding, heeft ten doel structurele gezamenlijke fondsenwerving voor en besteding aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kankerbestrijding. samenstelling bestuur De heer F.H.M. Corstens, voorzitter De heer L.F.A.G. Massuger, secretaris Mevrouw B.M.C. Hellendoorn-Mineur, bestuurslid De heer G.H. Boerrigter, bestuurslid De heer R.M. Kamphuis, penningmeester Personeel- en organisatiebeleid doel • KWF Kankerbestrijding is een lerende organisatie waar medewerkers met behulp van duidelijke resultaatafspraken de ruimte krijgen om zich in te zetten voor het doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor de kankerpatiënt.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above