Page 55

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

• KWF Kankerbestrijding is een gezonde organisatie met een laag ziekteverzuim, een goed preventiebeleid en hoge medewerkerstevredenheid. • Het in-, door- en uitstroomproces van medewerkers wordt goed en snel uitgevoerd. Hieronder valt onder andere werving en selectie, introductie, salaris- en personeelsadministratie, loopbaanbegeleiding, advisering, etc. • KWF Kankerbestrijding streeft naar een stimulerend en modern partnerschap tussen KWF Kankerbestrijding en haar medewerkers. Hieronder vallen bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden. In totaal waren er per 31 december 2012 167 medewerkers in dienst (140 fte). Het gemiddeld aantal werknemers over 2012 bedraagt 161 (135 fte). In 2012 zijn 32 nieuwe medewerkers in dienst gekomen, twintig zijn uit dienst getreden. De verhouding vrouw/man is 76,65 procent tegenover BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 55 23,35 procent. invoeren prestatiemanagement In 2012 is opnieuw gekeken hoe de doelen van KWF Kankerbestrijding concreet kunnen worden vertaald naar te meten en te sturen KPI’s. Hiertoe is een strategische kaart ontworpen: één A4tje met de belangrijkste strategische doelen en resultaten en KPI’s. Op basis hiervan wordt elke maand aan de hand van een nieuw ontworpen rapportage gesproken over de afwijkingen. Oftewel, als je het vergelijkt met een dashboard van een auto: welke wijzertjes staan in het rood en wat gaan we daaraan doen? Onderdeel hiervan is ook een nieuw ontworpen en uitgevoerde begrotingscyclus. De cyclus is versimpeld en er kunnen scherpere keuzes worden gemaakt wat betreft wat wel en niet te doen aan activiteiten in een jaar. aanpassing organisatiestructuur Om beter onze beleidsvisie te kunnen uitvoeren, is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen. In de nieuwe structuur zijn afdelingen zoveel als mogelijk neergezet rondom eind-tot-eind processen. Dat betekent dat iedereen die samen aan een onderwerp werkt (bijvoorbeeld preventie of het werven van grote gevers), samenwerkt in een afdeling. In 2012 is de nieuwe structuur ontworpen, deze wordt geïmplementeerd in 2013. nieuwe functionerings- en beoordelingscyclus In 2012 is een nieuwe functionerings- en beoordelingscyclus uitgevoerd. Dit betekent dat aan het begin van het jaar met medewerkers een set van afspraken wordt gemaakt over competenties en gedrag op basis van outputsturing. Aan het einde van het jaar volgt een beoordeling of de doelen gehaald zijn. Alle medewerkers en leidinggevenden zijn getraind in de gesprekken en ter ondersteuning is een leergids ontwikkeld, waarmee het opleidingsbeleid gericht op de te ontwikkelen competenties concreet gestalte krijgt. In 2013 wordt hieraan vervolg gegeven met niet alleen afspaken over competenties, maar ook over prestaties. leerhuis In 2012 is het leerhuis verder op poten gezet, met trainingen op maat voor medewerkers die willen werken aan hun competenties.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above