Page 56

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

De ondernemingsraad De ondernemingsraad en directie hebben in 2012 zeven keer overleg gevoerd. Tevens hebben BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 56 we tweemaal overleg gevoerd met Harm Bruins Slot, eenmaal in zijn functie als voorzitter van het bestuur en eenmaal in zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht. Onderling is de ondernemingsraad tien keer in vergadering bijeen geweest, naast de werkzaamheden in commissies. Naast de reguliere overleggen zijn nog enkele overleggen ingelast vanwege overleg over de herstructurering. Van alle overlegvergaderingen zijn de volledige notulen op intranet bekendgemaakt. Het advies van de OR en de instemming van de OR op de herstructurering en de plaatsingsprocedure zijn beide volledig gepubliceerd op intranet. De OR heeft vele stukken ontvangen en ingediend en intensief meegepraat en meegedacht over allereerst de herstructurering van de organisatie en daarmee samenhangend het Sociaal Beleidskader. Daarnaast ook over onder andere herhuisvesting, parkeerbeleid, wijziging in governance, huisvesting, Het Nieuwe Werken, het verkeer- en vervoersbeleid en de HR-cyclus. Deze en andere onderwerpen worden inhoudelijk toegelicht in het aparte jaarverslag van de ondernemingsraad. de ondernemingsraad bestond per 31 december 2012 uit: voorzitter Ellen Coster, programma Fondsenwerving. vice-voorzitter Jolanda Dane, cluster Service. personeel In dienst Uit dienst verloop medewerkers 32 (19%) 20 (12%) medewerkers leeftijden dienstjaren 25,15% 34,13% 23,96% 16,76% 18,56% 50,30% 31,14% 23,35% 76,65% Man (39) Vrouw (128) Totaal 167 <35 (31) 35-49 (84) 50+ (52) 0-1 jaar (42) 2-5 jaar (57) 6-10 jaar (28) ≥10 jaar (40)


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above