Page 57

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

leden Pauline van Cromvoirt, cluster Service. Simone van Dijk, cluster Bedrijfsvoering. Eva Smink, programma Vrijwilligers. Martijn Peters, cluster Service. Abdel Zaouia, cluster ICT. Het secretariaat van de ondernemingsraad werd het hele jaar bemand door Marcelline van Velzen. Internationale zaken In 2012 intensiveerde KWF Kankerbestrijding haar betrokkenheid en inzet bij de internationale strijd tegen kanker. • Zo was op Wereld Kanker Dag het centrale thema Preventie. KWF Kankerbestrijding koos voor de focus ‘Een Rookvrij Nederland’. Via een online campagne kreeg KWF Kankerbestrijding ruim 4500 steunbetuigingen voor haar inspanningen om Nederland Rookvrij te maken. • In maart 2012 woonde een delegatie van KWF Kankerbestrijding het jubileumsymposium van de European Organization of Reseach and Treatment of Cancer (EORTC) bij. KWF Kankerbestrijding ondersteunt al jaren het datamanagement van Europese clinical trials, zowel in Nederlandse ziekenhuizen als op EORTC’s hoofdkantoor. In 2012 is een start gemaakt met het formaliseren van deze ondersteuning in de vorm van een contract. • In het kankeronderzoek wordt internationale samenwerking steeds belangrijker om tot resultaten voor de klinische praktijk te komen. In april 2012 nam een KWF-delegatie deel aan een meeting van het European Research Area Network on Translational Cancer Research (ERANet TRANSCAN) om te verkennen of deelname van KWF Kankerbestrijding aan dit netwerk meerwaarde zou kunnen opleveren. Deze verkenning heeft er toe geleid dat in december BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 57 2012 KWF Kankerbestrijding in dit netwerk partner is geworden met een te verwachten bijdrage van een miljoen euro. Daardoor krijgen ook Nederlandse onderzoekers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via een Joint Translational Call. Deze internationale samenwerking sluit aan op de doelstellingen van het KWF Speerpunt Translationeel Onderzoek. • In 2012 is op basis van het visiedocument ‘Ontwikkelingssamenwerking’ (2011) een programma ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl vastgesteld. Vanaf 2013 zal KWF Kankerbestrijding gedurende drie jaar participeren in twee UICCprogramma’s voor kankerbestrijding in lage- en midden-inkomenslanden, namelijk het Cervical Cancer Initiative en het Global initiative for Cancer Registries. Voor het eerste jaar komt voor beide programma’s 500.000 euro beschikbaar; de intentie is om in 2014 en 2015 eenzelfde bedrag per jaar beschikbaar te stellen. De KWF-bijdrage zal vooral ten goede komen aan landen in Latijns- Amerika. Beide programma’s bevatten ook een substantieel onderdeel training en educatie. Met de UICC is in dit verband een Partnership Agreement gesloten. • Kennis delen, ervaringen uitwisselen, kortom netwerken ook in internationaal verband kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van doelstellingen van de organisatie. In dat kader namen in augustus 2012 de directeur, de manager Strategie en Corporate Communicatie en de International Relations Officer van KWF Kankerbestrijding deel aan zowel het Wereld Congres van de UICC als de World Cancer Leaders Summit in Montreal. Tijdens laatst genoemde maakte KWF Kankerbestrijding ook melding van haar nieuwe inspanning op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. • Ook in 2012 was KWF Kankerbestrijding nauw


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above