Page 58

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

betrokken bij en leverde input voor de verdere uitwerking van de ‘Political Declaration’ die in 2011 is opgesteld tijdens de VN-top over chronische ziekten. In 2012 kwam de eerste versie van een ‘Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable diseases’ voor consultatie vrij. Teneinde de voor kankerbestrijding belangrijke doelen in dit plan te krijgen, nam een KWF-delegatie deel aan een door de UICC georganiseerde meeting met verschillende delegaties van de lidstaten bij de Verenigde Naties. • Als lid van de Association of European Cancer Leagues (ECL) zette KWF Kankerbestrijding zich in 2012 op twee terreinen op Europees niveau in. Ten eerste nam KWF Kankerbestrijding het initiatief om als leagues tot een gezamenlijk position paper te komen met betrekking tot de revisie van de Tobacco Products Directive. Daarnaast liet KWF Kankerbestrijding een onderzoek onder de ECL-leden uitgaan om meer zicht te krijgen op een aantal ontwikkelingen in de psychosociale oncologie. Op de Annual meeting van de ECL (najaar 2012) werden de eerste resultaten gemeld. Voor 2013 wordt op basis van de resultaten een lobbytraject opgesteld, zowel op nationaal als op Europees niveau. Communicatie KWF Kankerbestrijding communiceert actief met diverse doelgroepen: patiënten en naasten, vrijwilligers en actievoerders, donateurs, onderzoekers en het algemeen publiek ten bate van preventie en fondsenwerving. Het communiceren met deze doelgroepen maakt onderdeel uit van het takenpakket van de diverse programma’s. Het is de taak van de stafafdeling Corporate Communicatie & Strategie om hierin regie te voeren en de eenduidigheid van de KWFcommunicatie BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 58 te bevorderen. Onder het motto ‘Iedereen verdient een morgen’ is twee jaar geleden een nieuwe merkthematiek ontwikkeld en ingevoerd. In 2012 is deze merkthematiek verder uitgebouwd in communicatie naar het Nederlands publiek, onder andere door een corporate campagne. De nieuwe merkthematiek heeft met name tot doel om het huidige imago van KWF Kankerbestrijding, waarin deskundigheid en betrouwbaarheid stevig verankerd zijn, aan te vullen met meer emotionele waarden als ‘dichtbij’ en ‘betrokken’. Aan de hand van metingen (jaarlijks in september) van vijftien merkwaarden zien we een positieve ontwikkeling waarbij het publiek de meer ‘warme persoonlijke’ benadering herkent. Merk- en imago-ontwikkeling is echter een zaak van lange adem. Dit onderzoek zal dan ook de komende jaren herhaald worden. Daarnaast is in 2012 het kader doorontwikkeld voor de marketingcommunicatie zodat alle KWF-uitingen in inhoud, toon en uiterlijk meer samenhang vertonen, hetgeen bijdraagt aan een sterker merk en daarmee aan de doelstellingen van de programma’s binnen KWF Kankerbestrijding. Tevens kan er efficiëntiewinst geboekt worden bij de (concept)ontwikkeling en uitvoering van de diverse communicatie-uitingen van KWF Kankerbestrijding. De naamsbekendheid van KWF Kankerbestrijding bleef het afgelopen jaar onverkort hoog. 98 procent van de Nederlanders kent KWF Kankerbestrijding (spontaan plus geholpen). 88 procent van de Nederlanders weet waar de organisatie voor staat. Hiermee scoort KWF Kankerbestrijding het hoogste in de branche (GFK-onderzoek onder goede doelen).


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above