Page 59

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

KWF Kankerbestrijding heeft intensieve contacten met de media. Dit is tweerichtingsverkeer. Journalisten benaderen ons, omdat zij iets willen weten over de organisatie en het beleid van de organisatie (‘Hoe zit het met…?’). Daarnaast wordt KWF Kankerbestrijding vaak benaderd als deskundige bron, vaak over nieuwe ontwikkelingen in het kankeronderzoek of de zorg voor patiënten (‘In The Scientist staat…. Klopt dat? Wat vinden jullie ervan?’). KWF Kankerbestrijding benadert ook zelf media actief. In 2012 verzonden we 20 persberichten over diverse onderwerpen. Belangrijke thema’s die mede op initiatief van KWF het nieuws haalden, waren: Februari: Wereldkankerdag Met de slogan ‘Ik wil ook een rookvrij Nederland’ vroeg KWF Kankerbestrijding op Wereldkankerdag aandacht voor het stijgende aantal kankerpatiënten de komende jaren. In Nederland stijgt het aantal kankerpatiënten met veertig procent van 86.800 in 2007 naar 123.021 in 2020. De grootste stijger is longkanker bij vrouwen. Dit aantal stijgt met 122 procent van 3861 (in 2007) naar 8557 in 2020. September: Proef in Utrecht met doneren via de pinpas Tijdens de collecteweek hield KWF Kankerbestrijding in Utrecht een proef met het doneren via de pinpas. Zo bieden we mensen die wel willen geven maar geen contant geld in huis hebben, een extra mogelijkheid om – veilig – te doneren. Met deze proef willen we te weten komen of deze manier van collecteren effectief is. Ook wilden we achterhalen of mensen deze manier van collecteren als gemakkelijk of juist als dwingend ervaren. Is de uitkomst positief, dan wordt mogelijk in de toekomst het mobiele pinnen tijdens de collecte uitgebreid. November: uitreiking KWO-prijs Op 9 november 2012 maakte KWF de winnaar van de Koningin Wilhelmina Onderzoekprijs 2012 bekend. Deze is toegekend aan prof. dr. René Bernards, hoofd van de afdeling moleculaire carcinogenese BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 59 van het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). November: ‘Scherpere eisen borstkankerzorg’ KWF mengde zich in de discussie rondom volumenormen in de borstkankerzorg. Ondanks dat de kwaliteit van kankerzorg goed is in Nederland vinden we de huidige norm van vijftig operaties per jaar te weinig en zijn we van mening dat er scherpere normen moeten komen voor borstkankerzorg. November: Sta Op Tegen Kanker Eind oktober, begin november is in diverse media, van RTV, tot kranten en tijdschriften en sociale media veel publiciteit gegenereerd rond de campagne en live tv-show Sta Op Tegen Kanker. December: Australische pakjes maken beter duidelijk wat schadelijke effecten roken zijn KWF vroeg aandacht voor het feit dat in Australië alleen nog maar sigarettenpakjes verkocht mogen worden met daarop zowel foto’s als teksten die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van roken. Deze sigarettenpakjes mogen geen merkkleur en merksymbool meer dragen. KWF Kankerbestrijding vindt dat deze uniforme pakjes met foto’s ook in Nederland verplicht moeten worden. Public Affairs en lobby April 2012 viel het kabinet-Rutte I. Dit bracht de uitvoering van de plannen op het terrein van lobby en public affairs in een stroomversnelling. In de maanden tot de afronding van


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above