Page 60

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

de kabinetsformatie (november) heeft KWF Kankerbestrijding zich actief ingezet om haar standpunten in politiek Den Haag te agenderen. Daarvoor is allereerst een lobbymanifest opgesteld waarin de meest relevante onderwerpen op het terrein van kankerbestrijding op handzame wijze zijn samengevat. Met dit document in de hand zijn we vervolgens het gesprek aangegaan met alle politieke partijen en de commissies die de verkiezingsprogramma’s schrijven. De verkiezingen voor de Tweede Kamer vonden een week na de collecteweek van KWF Kankerbestrijding plaats. Dit moment hebben we aangegrepen om politici te vragen voor KWF Kankerbestrijding te collecteren. Negen politici van diverse politieke kleur gingen hierop in. Dit was enerzijds goede PR voor de KWF-collecte en anderzijds een goed middel om de relatie met politiek Den Haag te verstevigen. Na de verkiezingen hebben we op diverse momenten (Prinsjesdag, begrotingsbehandeling VWS, formatie) onze standpunten over het voetlicht gebracht. Hoewel het soms lastig is om een direct verband aan te tonen tussen een lobby-actie en een genomen besluit, kunnen we stellen dat de acties succesvol zijn geweest om de doelstelling (KWF Kankerbestrijding positioneren in Den Haag en invloed uit te oefenen) te realiseren. Dit blijkt onder andere uit: • Een aantal door KWF Kankerbestrijding ingestoken thema’s die in de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen zijn opgenomen/ toegevoegd, met name op het terrein van tabaksontmoediging en preventiemaatregelen. • De bereidheid bij verschillende politici om te collecteren voor KWF Kankerbestrijding. • Het overnemen van kamer- en begrotingsvragen aangedragen door KWF Kankerbestrijding. • Het meewerken aan kennismakingsgesprekken van verschillende woordvoerders Zorg. Met ingang van 1 september heeft KWF Kankerbestrijding BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 60 een Public Affairscoördinator aangesteld, zodat structureel aandacht voor dit onderwerp gewaarborgd is. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Als maatschappelijke organisatie is KWF Kankerbestrijding zich uiteraard bewust van de maatschappelijke effecten van haar handelen. Door de branchevereniging VFI is in samenwerking met MVO Nederland, een ‘stappenplan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen’ ontwikkeld. Belangrijke onderdelen daarbij zijn de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord inkopen en de richtlijn verantwoord financieel beheer onder andere over verantwoord beleggen. Beide uitwerkingen worden door KWF Kankerbestrijding gehanteerd bij haar bedrijfsvoering. Zo heeft KWF Kankerbestrijding bij het inkopen van producten en diensten niet alleen oog voor prijs en kwaliteit maar ook duurzaamheid. (Potentiële) leveranciers wordt gevraagd wat men op dit gebied realiseert. Op grond hiervan is bijvoorbeeld bewust voor de samenwerking met TNT gekozen. TNT staat in de top van de wereldwijde ranglijsten van duurzame bedrijven. Voor duurzaam drukwerk is het FSC-keurmerk van belang. Dit garandeert dat de bossen, nodig om papier te produceren, op verantwoorde wijze worden beheerd. Onze mailingen en magazines zijn dan ook voorzien van dit predikaat. Uiteraard maakt KWF Kankerbestrijding gebruik van duurzame energie. In haar spaar- en beleggingsbeleid stelt KWF Kankerbestrijding eisen aan de banken en belegginsinstellingen waarmee zaken worden gedaan.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above