Page 61

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Zo doet KWF Kankerbestrijding vanuit haar missie geen zaken met instellingen die actief zijn in de productie en handel van tabaks(-waren). Verder belegt KWF uitsluitend in landen, bedrijven of instellingen die als uitgangspunt hanteren het vermijden van ernstige schendingen van mensenrechten, ernstige vormen van kinderarbeid, dwangarbeid, milieuvervuiling en corruptie. Ook wordt betrokkenheid bij productie en levering van wapens uitgesloten. In 2012 bleek dat de pensioenfondsen actief in de zorgsector (o.a. voor artsen) beleggen in de tabaksindustrie. Vanuit haar missie is KWF Kankerbestrijding daarop actief het gesprek met het Pensioenfonds Zorg & Welzijn/PGGM aangegaan, het pensioenfonds waarbij zij is aangesloten voor haar werknemers. Daaruit bleek dat PZW/ PGGM niet kan en wil uitsluiten dat pensioengelden in de tabaksindustrie belegd worden. Aangezien tabak een legaal product is, wil PZW/ PGGM investeringen in de tabaksindustrie niet uitsluiten. Wel is het pensioensfonds in gesprek met de tabaksindustrie over de wijze waarop tabaksproducten geproduceerd en verkocht worden. KWF heeft PZW/PGGM daarbij van informatie voorzien over het toevoegen van additieven aan sigaretten die de verkoop van tabak aan en het gebruik door jongeren te bevorderen. Risico’s en onzekerheden Op financieel gebied vormt de economische crisis een risico voor de inkomsten van KWF Kankerbestrijding. Zowel wat de omvang van particuliere en bedrijvendonaties betreft als ook voor de verwerving van nalatenschappen. KWF monitort deze ontwikkelingen nauwgezet. KWF Kankerbestrijding heeft ongeveer 1,1 miljoen relaties (donateurs, vrijwilligers, onderzoekers, actievoerders). Om de contacten met deze relaties goed te kunnen beheren is geïnvesteerd in een nieuw systeem voor relatiebeheer. Begin 2013 gaat dit systeem de diverse oude systemen voor relatiebeheer vervangen. Deze overgang naar één nieuw systeem voor relatiebeheer BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 61 is een kritisch moment. Vanaf 1 februari 2014 geldt voor het Europese betalingsverkeer de Single Euro Payments Area (SEPA)-regelgeving. Daarmee worden ook alle Nederlandse bankrekeningnummers omgezet naar het IBAN-formaat. Tijdig SEPA-proof zijn is van groot belang. KWF zal daarom zo spoedig mogelijk in 2013 haar betalingsprocessen en -systemen aanpassen en haar donateurs informeren. Op strategisch niveau constateren we een dilemma: steeds vaker willen donateurs betrokken zijn bij wijze waarop hun gift besteed wordt. Dit is een logische en terechte vraag. Daartegenover staat echter dat KWF Kankerbestrijding er voor wil waken dat kankersoorten die minder in de publieke belangstelling staan, ook de benodigde aandacht krijgen, op het niveau van onderzoeksfinanciering en patiëntenondersteuning. Prijzen en onderscheidingen Het bestuur van KWF Kankerbestrijding reikte in 2012 de Prof. Dr. P. Muntendamprijs uit aan longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter, verbonden aan het Beverwijkse Rode Kruis Ziekenhuis. Zij kregen de prijs, ter waarde van 50.000 euro, vanwege hun vernieuwende aanpak voor de behandeling van tabaksverslaving en hun onvermoeibare strijd voor een rookvrij Nederland. Ze schreven het boek ‘Nederland Stopt! Met roken’, ze bepleiten het onderwerp bij vakgenoten en ze helpen hun rokende patiënten bij het stoppen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above