Page 64

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Begroting 2013 (in € duizend) Begroot 2013 Baten Afdelingen 8.836 Vrijwilligers 37.430 Donaties en giften 41.589 Eigen loterijen 9.926 Nalatenschappen 35.900 Bedrijven en samenwerkingen 6.052 Uit eigen fondsenwerving 139.733 Uit acties van derden 2.681 Subsidies van overheden - Uit beleggingen 5.405 Som van de baten 147.819 Lasten Besteed aan doelstellingen Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen 89.172 Preventie en Patiëntenondersteuning 20.507 Speerpunten 15.131 Totaal besteed aan doelstellingen 124.810 Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 19.228 Kosten van beleggingen 100 Kosten van acties derden 465 Totaal werving baten 19.793 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 3.969 Som van de lasten 148.572 Resultaat -753 BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 64


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above