Page 66

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Geconsolideerde jaarrekening 2012 Inkomsten en bestedingen KWF Kankerbestrijding is er het afgelopen jaar in geslaagd om haar totale inkomsten fors te verhogen ten opzichte van het vorige jaar. In 2012 werd een recordbedrag van 146,3 miljoen euro ontvangen, een groei van 12,9 miljoen euro (9,7%) ten opzichte van 2011, toen 133,4 miljoen euro werd ontvangen. JAARREKENING | 66 Na aftrek van de kosten voor fondsenwerving, beheer & administratie bleef een bedrag van 123 miljoen euro over ter besteding aan de doelstelling. De totale bestedingen over 2012 bedragen 109,3 miljoen euro en zijn 7,9 miljoen euro hoger dan in 2011 en 19,3 miljoen lager dan begroot. De lagere realisatie komt voornamelijk doordat een aantal begrote bestedingsprogramma’s uit het bestemmingsfonds Alpe d’Huzes/KWF fonds (totaal 18 miljoen euro) verschoven zijn naar 2013. Samenvatting resultaten 2008 t/m 2012 (in € miljoen) 2012 2011 2010 2009 2008 Eigen fondsenwerving 137,2 125,1 102,6 87,7 88,8 Acties derden en subsidies van overheden 2,5 2,7 2,1 2,1 1,8 Beleggingen 6,6 5,6 5,4 5,9 8,4 Som inkomsten 146,3 133,4 110,1 95,7 99,0 Besteed aan doelstellingen -109,3 -101,4 -106,6 -98,0 -70,5 Wervingkosten baten -19,0 -16,8 -15,6 -13,0 -10,9 Beheer en Administratie -4,3 -3,7 -3,2 -3,1 -3,2 Som uitgaven -132,6 -121,9 -125,4 -114,1 -84,6 Resultaat 13,7 11,5 -15,3 -18,4 14,4 Kostenpercentage eigen fondsenwerving 13,5% 13,1% 14,6% 14,5% 12,0% Kostenpercentage beheer en administratie 2,9% 2,7% 3,0% 3,3% 3,2%


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above